Felsefi düşüncenin temel niteliklerini belirtiniz.

Felsefi düşüncenin temel niteliklerini belirtiniz.

 • Evrensel olma
 • Tutarlı olma
 • Sistemli olma
 • Merak etme
 • Şüphe duyma
 • Hayret etme
 • Sorgulama
 • Rasyonel olma
 • Refleksif olma
 • Eleştirel olma
 • Yığılımlı irdeleme

 

Felsefi düşüncelerin temel niteliklerini anlayabilmek için felsefenin nasıl ortaya çıktığını bilmek gerekir. Felsefe, insanın hayat, evren ve kendi varlığı ile ilgili birçok konuda düşünmeye başlamasının sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle felsefe sorgulayıcı düşüncenin bir ürünüdür denilebilir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Felsefenin kökeninde merak ve hayret duygusu ağırlıklı olarak yer alır. Çünkü merak ve hayret duygusunun olmadığı bir anlayışta bilgi ve düşünce gelişemez. Her toplumda insana ve evrene dair birçok soruya cevap verilmiş ancak bu cevapların birçoğu toplumun geleneksel inanışlarının bir yansıması olarak görülür. Örneğin Antik Yunan’da felsefeden önce insanlar yaşadıklarını ve bilmek istediklerini mitoslar yoluyla ifade etmişlerdir.

Halbuki felsefede mitoslar değil düşünceler hakimdir. Bu bağlamada felsefenin temel niteliklerini şöyle sıralayabiliriz.

Tüm bu nitelikler göz önüne alındığında felsefi düşüncenin akla dayalı bir disiplin olduğu görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.