Felsefi denemede bulunması gereken özellikler nelerdir?

Felsefi denemede bulunması gereken özellikler nelerdir?

Felsefe denemeleri fikri hayata dahil olan yazılardır. Felsefi denemelerin amacı, öğretici olmadan öğretebilmek, keskin sonuçlara varmadan eleştirebilmek, belgesiz ve ispatlama kaygısı olmadan sonuçlara ulaşma özgürlüğüdür. Edebi denemeler de olduğu gibi felsefi denemelerde de sınırları belirlemek oldukça zordur. Felsefi denemeler, genellikle sohbet yazıları, ilim ve eleştiri yazılarıyla karışabilir. Edebi ve felsefi denemeleri birbirlerinden ayıran fark, felsefi yazıların tutarlı, sistemli ve temellendirmeye dayalı olmalarıdır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Felsefi deneme, sistemli ve düzenli olmalıdır. Felsefe açısından ele alınan tüm konularda mantık çerçevesinde yazılmış olması gerekir. Felsefe denemelerinde kavram ve konuların ele alınması, tutarsız görüşlerden ve yargılardan arınmış olması gerekir. Sistemli bir bütünlük içinde olmayan hiçbir bilgi felsefi bilgi olamaz.

Felsefi deneme, tutarlı önermelerden ve mantıksal dizinleri takip edilerek oluşturulmalıdır. Felsefe içinde farklı doğruları bulunduran bir yapıdır.  Filozofların aynı sorulara farklı cevaplara ulaşmaları ve aktarmaları, içinde bulundukları dönemin şartlarına, bakış açısı ve bilgi, birikimden kaynaklanır.

Felsefi denemede savunulan tezler mutlaka bir temele dayandırılması gerekir. Sağlam argümanlarla desteklenmediği takdirde felsefi deneme değeri olmayacaktır. İleri sürülen tez yeni ve özgün olmak zorundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.