Felsefenin toplumsal hayata katkılarına tarihten örnekler veriniz.

Felsefenin toplumsal hayata katkılarına tarihten örnekler veriniz.

Felsefe, farklı kültürlere sahip olan toplumlarla bir arada yaşamaktır. Onlarla daha kolay bütünleşmemizi kolaylaştırarak, toplumlar arasında adaleti sağlayan bir disiplindir. Ayrıca, insanların özgürce, akıl ve iradeyle verdikleri kararlar neticesinde toplumları ortak değerler etrafında birleştirir ve toplumların geleceklerini daha iyi planlamalarını sağlar. İnsanların özgürce yaşayabilmelerinin yolunu açan felsefe hem insanların hem de devletlerin yönetim biçimlerinin daha demokratik olmasını da hızlandırır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Birçok filozof, bireylerin ve toplumların gelişmeleri için çeşitli fikirler savunmuşlar ve savundukları birçok fikir devletlerin işleyişini de doğrudan etkilemiştir. Geçmiş tarihe baktığımızda Locke, Hobbes, Rousse gibi ünlü düşünürlerin eserleri hem insanların bakış açılarını değiştirmiş hem de devletlerin yönetim biçimlerini şekillendirerek toplumların daha özgür bir ortamda yaşayabilmelerini kolaylaştırmıştır.

Felsefenin toplumsal hayata sağladığı faydaları bir örnekle açıklayacak olursak, Osmanlı döneminde ki toplumsal yapıyı göz önünde bulundurabiliriz. Farklı coğrafyalarda ve farklı etnik gruplarla barış içinde yaşamayı başaran Osmanlı toplumu, karşılık saygıyı, hoş görüyü, yardımlaşmayı ve birlik-beraberlik içinde insanca nasıl yaşanabildiğini en iyi şekilde ispatlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.