Felsefenin ortaya çıkmasından bugüne problemlerinin hâlâ tartışılıyor olması

Felsefenin ortaya çıkmasından bugüne problemlerinin hâlâ tartışılıyor olmasının nedenleri neler olabilir?

Felsefe, ilk çağlardan beri kümülatif bir anlayış içinde olmamış ve bunu hiçbir zaman savunmamıştır. Çünkü felsefe, herkesin kendi özgür düşüncesini ortaya koymasına izin verir ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar. Çağlar içerisinde birçok düşünce yıkılmış ve yeniden yapılandırılmıştır. Bunun nedeni ise, o düşünce kalıbının kendisi değil o düşünce yapısının oluşturulma biçimidir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Felsefede sorulan sorular ve bu sorulara farklı filozofların verdiği cevaplar her ne kadar tartışılsa da her dönem farklı cevaplarla karşılaşmak olağan bir durumdur. Dolayısıyla bir filozof ne kadar ünlü olursa olsun onun ortaya çıkardığı teoriler ve cevapladığı sorular, bir sonraki dönemin filozofları tarafından farklı bir şekilde yorumlanabilir. Çünkü felsefenin doğduğu yıllardan itibaren filozofun ne dediği değil o düşünce biçiminin nasıl algılandığıdır. Bu da farklı farklı filozofların aynı sorulara verdiği farklı cevaplarla kendini gösterir. Bunun en önemli nedenlerinden beri felsefenin “şüphecilik ve sorgulayıcılık” üzerine kurulan bir disiplin olduğu söylenebilir.

 

Felsefenin ortaya çıkışından beri problemlerin hala tartışılıyor olmasının diğer nedenleri ise şunlardır:

  • Ortaya çıkan bilgiden emin olmamak.
  • Doğruluğun ya da doğru olan şeyin peşinden gitmek.
  • Gerçek bilgiye ulaşma çabası.
  • Eski dönemlerde yaşamış filozofların görüşlerinde etkilenmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir