Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı nitelikler nelerdir?

Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı nitelikler nelerdir?

Felsefe kent yaşamına geçişten beri süregelir ve bu süreçte de birçok unsur sayesinde hem felsefe gelişmiş hem de toplumu geliştirmiştir.

İlk felsefe tartışmalarının döndüğü dönemlerde toplumun kaynaşması, farklı görüşlere saygılı olunması ve her türlü görüşün olabileceğinin anlaşılması açısından felsefe önemli yer arz etmiştir ve bu da toplumdaki farklı insanların ve yaşayışların birbirine saygılı olmasına katkıda bulunmuştur. İnsanlar farklı görüşler ile bakış açılarını geliştirip değişik düşüncelerde kendilerine yeni yollar çizmişler ve tartışma niteliğindeki bu toplantılar ile gelişmişlerdir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Kişinin hayata bakış açısını değiştirebilen felsefe, daima yorumlamaya ve yeni bilgiler ışığında eleştirmeye açık olmasından dolayı da zihni sürekli çalıştırıp aktif tutar ve faal akla yer verir. Farabi’nin ve daha birçok düşünürün de istencinde olan erdemli insan olma yolunda faal akıl oldukça önemli yer kaplar. Bu açıdan erdemli olmayı ve düzenli toplum yaşamını da sağlar.

 

Felsefenin bireye kazandırdıklarını şöyle sıralamak mümkündür:

  • Felsefe bireye çok yönlü bir bakış açısı kazandırır ve karşılaştığı olayalara daha geniş bir çerçevede bakıp yorulamasını sağlar.
  • Daha özgür bir düşünce yapısının gelişmesine olanak atnır.
  • Çevresinde meydana gelen olayaları değerlendirirken akıl yoluyla çöüm aramaya çalışır.
  • İnsanları, doğayı ve kendini daha iyi tanıyarak hayatına yön verir.

 

Felsefenin topluma kazandırdıkları ise şunlardır:

  • Farklı kültürlerlerde olan toplularla birarada yaşayarak onlarla daha kolay bütünleşilmesinin yolunu açar.
  • Akıl ve iradeyle verilen kararlar neticesinde toplum ortak geleceği daha iyi planlanır.
  • Kendini özgürce ifade eden bir ortam oluşumunu destekler
  • Hem insanlar arasında hem de devlet yönetiminde demokrasi bilincinin gelşimini hızlandırır.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın