Farklılıklara Neden Saygı Duymalıyız?

Farklılıklara neden saygı duymalıyız?

Yaşadığımız çevrede karşılaştığımız tüm insanlar belirli bir duygu, düşünce ve fikir yapısına sahiptir. Yani, her insan bireysel olarak bir değer taşır. Farklı aile tarzlarında yetişen farklı gelenek ve görgü kuralları ile büyümüş olan bireyler ailelerinden gördükleri ahlakı ve görenekleri yansıtır. Bundan kaynaklı olarak herhangi biri için alçaltıcı ya da küçük düşürücü bir tabir de bulunamaz söz ve hareketlerimiz de bununla beraber saygılı olmalıdır.

Her bir birey aynı koşullarda bu hayat şartları ile yüzleşemeyebilir. Bazıları ekonomik olarak farklı bir seviyede bulunabilir. Bazıları çok yüksek ve ekonomik refaha sahip olabilir. Bazı bireyler sağlık sorunları yaşadıkları için vücudun tüm uzuvlarını eksiksiz kullanılamayabilir. Bazıları ise hiçbir şekilde sağlık sorunu yaşamadan hayatını devam ettirebilir. Yaşamış olduğu hayat içerisinde yaşam şartlarından ya da sağlığından kaynaklı olarak bunun yanı sıra doğuştan getirmiş olduğu bir eksiklik ya da hastalıktan kaynaklı olarak küçük düşürülemez. Her zaman için böyle bir durumda olan kişinin durumuna anlayış göstermeli ve saygı duymalıyız. Onu belki anlayamayabiliriz, onun yaşamış olduğu yaşam şartlarında ve imkanlar da bulunmuyor da olabiliriz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bu farklılıklara karşı saygısızlık etmemiz gerektiği anlamına gelmez. İçinde yaşadığı zor koşulları göz önünde bulundurarak görmüş olduğumuz bu farklı insan yapılarına kıymet vermeliyiz. Şöyle bir örnek verebiliriz ki; bazı insanlar doğuştan yaşıtlarının aksine daha geri bir gelişim göstererek büyüyebilirler. Bu kişiyi sıkıntılı veya sorunlu konumuna getirmemelidir. Doğuştan gelen farklılıklara karşı da saygı duymayı öğrenmeliyiz.

İnsanların yapılarındaki farklılıklar bazen yaşamış olduğu ülke ile de alakalı olabilir. Farklı bir görenek ve gelenekte büyümüş olan kişiler bizim ülkemize geldiğinde hal ve tavırları bizden farklı olacaktır veya konuştuğumuz dili algılamada sorun yaşayabilir tam anlamı ile rahat bir şekilde bizim dilimizde konuşamayabilirler. Bu tarz kültürsel ya da dilsel farklılıklardan kaynaklı farklı olarak adlandırdığımız insanlara da her zaman için saygı duymalı ve onların içinde bulunduğu bu durumun bir gün bizimde başımıza geleceğini düşünerek ılımlı yaklaşmalıyız.

Bir cevap yazın