Farklı Ülkelerin İnsanları 2. Sınıf Hayat Bilgisi

cats

Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerlere yukarıdaki uygun kelimeleri yerleştiriniz.

1.)Her milletin kendine has bir yaşam …………………….vardır.

2.) Milletlerin geçmişten günümüze devam eden yaşam tarzına……………………..denir.

3.) Pizza, …………………………kültüründe yer alan bir yiyecektir.

4.) ……………………………yiyeceklerini tahta çubuklarla yerler.

5.)…………………………., Türk Milletine ait bit oyun türüdür.

6.) …………………………, bir Yunan dansıdır.

7.) ……………………….., İspanyol kültüründe yer alır.

8.) …………………….kültüründe erkekler etek giyerler.

9.)……………….., Japon kültüründe yer alan bir yiyecektir.

10.) …………………………….kültüründe yiyecekler çok acı olur.

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (…..) İskoç kültüründe erkekler etek giyerler.
  2. (…..) Japonlar, onurlarına son derece düşkün insanlardır.
  3. (…..)Çinlilerin en sevdiği yiyecek, pirinçtir.
  4. (…..) Halay, Yunan kültüründe yer alan bir oyundur.
  5. (…..) Baklava, Türk kültüründe yer alan bir tatlıdır.
  6. (…..) Boğa güreşi, Almanlara has bir oyundur.
  7. (…..) Çinliler, yemeklerini tahta çubuklarla yerler.
  8. (…..) Spagetti, İtalya kültüründe yer alan bir yiyecektir.
  9. (…..)Her milletin kendisine has bir kültürü vardır.
  10. (…..)Kültürler, nesilden nesile aktarılarak var olurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.