Farklı cevapların olması, gerçeğin bunlardan biri olduğu anlamına gelir mi?

Farklı cevapların olması, gerçeğin bunlardan biri olduğu anlamına gelir mi? Yorumlayınız.

Gerçek ve gerçeklik üzerine pek çok filozof tartışmış ve farklı şeyler söylemişlerdir. Ancak genel anlamda, gerçeğin bir tane ve her yerde geçerli olup zamanla değişmediği düşüncesinde fikir birliği edilmiş gibidir. Gerçek farklı biçimlerde anlatılabileceği gibi, verilen cevapların hepsinin yanlış ya da eksik olması mümkündür. Bu nedenle gerçeği aramak için, farklı sorulara ve farklı cevaplara ihtiyaç vardır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Farklı cevaplar, gerçeğe giden yolda önemli yardımcılar olabilir. Ancak gerçeği yalnızca verilen bu farklı cevaplarda aramak yetersiz olacaktır. Çok boyutluluk kavramı bu noktada önemlidir. gerçeğin tek ve hiçbir koşulda değişmediği kabul edildiğinde, buna ulaşmak için farklı cevaplara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak verilen cevapların gerçekliği, araştırılarak belli bir kontrol mekanizmasından geçirilmelidir.

 

Gerçeğe ulaşmak için, soru sormak, yani mevcut durumu sorgulamak, önemlidir. Doğruluk ve gerçeklik kavramları çoğu kez birbirinin yerine kullanılmakta ve eş anlamlı sanılmaktadır. Doğru, hareketli değişkenleri ve çoğunlukla öznel oluşumları ifade eder. Gerçek ise, bir hakikati ve genel geçer kabul görmüşlüğü temsil eder. Bu noktadan hareketle, farklı cevapların veriliyor olması farklı doğruların olduğu ama farklı gerçeklerin olamayacağı anlamlarına gelir.

 

Öznellik içeren doğruların hepsinin bütünüyle gerçek olması olasılığı yoktur. Doğruların öznel ve nicel olarak fazla oluşu, sosyal hayattaki kültür çeşitliliğini oluşturur. Gerçek kavramında ise tek ve evrensel bir kabul üzerine kurulmuş bir yargı söz konusudur. Farklı cevapların hepsi gerçek olmayacağı, hepsinin doğru olmayacağı anlamına gelmemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.