Fabrikalaşmanın artmasıyla ortaya çıkan sosyo-ekonomik sıkıntıları aşmak için işçi sınıfı, hangi yollara başvurmuş olabilir?

Fabrikalaşmanın artmasıyla ortaya çıkan sosyo-ekonomik sıkıntıları aşmak için işçi sınıfı, hangi yollara başvurmuş olabilir?

Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesiyle birlikte kurulan fabrikalarda işçi ihtiyacının yüksek olmasıyla kentlere göç patlaması yaşanmıştır. Köylerden kentlere göçler elbette beklenmekteydi ancak böyle bir devasa boyutta olması kontrol altına alınmasını mümkün kılmamıştı. Avrupa’da hızlı bir şehirleme süreci yaşansa da bu süreç beraberinde sorunları da getirmiştir. Fabrikalarda çalışmak için köylerden göç eden yeni işçiler yerleşim için fabrika çevresini tercih etmeye başladı. Bu durum da fabrikaların etrafında yerleşim yeri olarak adlandırılabilecek kadar büyüklükte bölgelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Erkek işçilere oranla daha çok kadın ve hatta çocuk işçiler fabrikalarda çalıştırılmaya başlanmıştı. Bu sebebi iş gücünü tamamlamaktan ziyade kadın ve çocukların daha ucuza çalıştırılabilmesinden kaynaklanıyordu.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Aynı zamanda çalışma ücretlerinin düşük olmasıyla birlikte çalışma şartları da çok ağırdı. Bir kişinin aldığı ücret düşük olduğu için bütün aile fertleri çalışmak zorunda kalıyordu. Düşük işçi maliyetleri nedeniyle de fabrika sahipleri zenginleştikçe zenginleşiyordu. İşçiler de kötüleşen hayat şartlarını makineleşmenin artmasına bağlıyordu ve bu duruma makinelere zarar vererek tepki gösteriyordu. Sabot adı verilen bir çeşit ayakkabı ile makinelere zarar veren işçiler, İngiliz diline sabotaj isimli kelimenin yerleşmesine bu şekilde vesile olmuştu. İşçilerin genel problemlerinin çözülebilmesi ve işverenle arasındaki meselelerde işçinin hakkının savunulabilmesi için Avrupa’nın çeşitli yerlerinde sendikacılık faaliyetleri başlamıştır. Bu faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için de sanayileşmenin olması ve demokrasinin aktif bir şekilde varlığını sürdürebilmesi gerekmektedir. Bu iki etmenin ilk olarak gerçekleştiği ülke İngiltere olmuştur ve sendikacılık bu ülkede başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.