Eski Türk metinlerinde geçen hikmet görüşleriyle

Eski Türk metinlerinde geçen hikmet görüşleriyle antik Yunan filozoflarının felsefe görüşleri arasında benzerlik var mıdır? açıklayınız.

 

Eski Türklerin hikmet anlayışında daha çok tasavvufi bir anlayış ve görüş var olmaktaydı. Söz konusu inanca göre de var olanın dünyanın her noktasında tezahür ettiğine dair bir inan bulunmaktaydı. Daha açık ifade edilmesi gerekirse Tanrının bir veya biricik olmadığı inancı bulunmamaktaydı. Bunun yerine tanrının yeryüzü olduğu ve var olan her şeyde bulunduğu anlayışı bulunmaktaydı. Tanrının evren olduğu inancı hâkim olmaktaydı. Söz konusu inanç nedeniyle de Tanrıyı gök ya da uhrevi noktalardan ziyade var olan her şeyin içerisinde Tanrı aktif olarak bulunmaktaydı.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Antik Yunan filozofları ise görüşleri noktasında birbirinden ayrılmakta ve tanrı tanımının Eski Türklerdeki bu kavramla yapanlar kadar tek ve bir olduğunu savunanlar da bulunmaktaydı. Kısacası Antik Yunan filozofları ile Eski Türklerdeki hikmet anlayışı ile benzerliklerin bulunduğu kadar bir o kadar da farklılıkların da son derece fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle de karşılaştırma yapılacağı zaman filozofların bireysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir