Eş Sesli Kelimeler Tablosu 2. Sınıf Türkçe

     SÖZCÜK      SÖZCÜK SÖZCÜK      SÖZCÜK SÖZCÜK        SÖZCÜK      SÖZCÜK
Yüz: bir sayı
Yüz: surat ,çehre
Yüz: yüzmek
Saç: başı kaplayan kıllar
Saç: demir levha

 

İç: herhangi bir yerin sınırları içerisinde kalan
İç: İçecek
Bağ: üzüm yetiştirilen bahçe
Bağ: bağlamak için kullanılan araç
Ak: beyaz
Ak: akmak
Düş: rüya
Düş: düşmek
Çay : Akarsu

Çay : İçecek

Yaz: mevsim adı
Yaz: kalemle yapılan şey
Sakin: durgun sessiz
Sakin: bir yerde oturan
İt: köpek
İt: itmek
Atlet: atletizmle uğraşan kimse
Atlet: kolsuz erkek fanilası
Açık: kapalı olmayan
Açık: koyu olmayan renk
El: bir organımız
El: yabancı
Baş : Lider

Baş: Kafa

Yaş: doğuştan beri geçen zaman
Yaş: ıslak
Saz: ince kamış
Saz: çalgı
İn: küçük mağara
İn: inmek
At: bir hayvan
At: atmak
: yemek yemesi gereken
Aç: açmak
Ekmek: tohumu toprağa atma
Ekmek: tahıldan yapılmış yiyecek
Kan: Vücuttaki kırmızı sıvı

 

Kan : Kanmak, inanmak

Top: yuvarlak oyun aracı
Top: büyük mermi atan ateşli silah.
Koca: bir kadının eşi
Koca: büyük iri

 

Hayır: olumsuzluk belirten söz
Hayır: iyilik
Asma: üzüm veren bitki
Asma: asma işi

 

Dal:  Ağacın gövdesinden ayrılan kollar

Dal: Suya dalmak

Ocak: yılın birinci ayı
Ocak: ateş yakmaya yarayan yer
Ocak: taş ve maden çıkarılan yer
Ben : kişi

Ben : Yüzdeki leke

Toka: el sıkışmak
Toka: kadınları saçlarını tutturmaya yarayan araç
Kır: beyaz ve siyah karışımı renk
Kır: şehir dışı olan boş ve geniş alan
Hayat: yaşam
Hayat: avlu,samanlıkların ön kısmı
Alay: belli sayıdaki askeri birlik
Alay: biriyle eğlenme
Dil: bir organımız.
Dil:lisan,anlaşma

 

Mal: bir kimsenin mülkiyetinde bulunan
Mal: büyükbaş hayvan
Ocak: Yılın birinci ayı

Ocak: Ateş yakmaya yarayan yer

Soluk: nefes
Soluk: rengi atmış
Kaz: bir kümes hayvanı
Kaz: toprağı kazmak
Gül: bir çiçek
Gül: gülmek
Ay: yılın on ikide biri
Ay: gök cismi
Dolu: içi doldurulmuş olan
Dolu: bir yağış biçimi
Pas: madenlerin yüzeylerinde oluşan tabaka
Pas: oyuncuların topu başkasına geçirmesi
An: Çok kısa zaman parçası
An: Anmak, hatırlamak
Pazar: haftanın son günü
Pazar: belli şeylerin satıldığı yer

 

Bin: Bir sayı.

Bin: Binmek

Bel: insanın göğüsle gövde arasındaki dar bölge
Bel: toprak kazmaya yarayan araç
Al: kırmızı
Al: almak
Don: iç çamaşır
Don: suların buz tutması

 

Çekmek : kısalmak

Çekmek :uzaklaştırma

Kara: Siyah
Kara: Toprak parçası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.