Enerji Tasarrufu Haftası Programı

..OKULU
ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
KUTLAMASI PROGRAMI

1-KIZ SUNUCU:

Sayın müdürüm,
Değerli öğretmenlerim,
Sevgili arkalar;
Bugün burada, Enerji Tasarrufu Haftasını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız.
Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapmak üzere okulumuz …..sınıfından …..‘ ı kürsüye davet ediyorum.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

2-ERKEK SUNUCU:

Enerjiyle çalışır
Her alet ve fabrika,
Değerini bilelim
Her saniye, dakika

…. sınıfından …..arkadaşımızı “Tasarruf ne Güzeldir ” şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum.

3-KIZ SUNUCU:

Bak, musluk ağlıyor,
Tamir et beni diyor.
Ah, çöp kutusundaki bayat ekmekler
Fırında kalsaydım, diyor.
……..sınıfından …arkadaşımızı “ Neden Enerji Tasarrufu” yazısını okuması için kürsüye davet ediyorum.
4-ERKEK SUNUCU:

Elektrik, petrol, su
Atom, güneş ve kömür;
Enerji kaynağıdır
İnsana verir ömür

…sınıfından …. arkadaşımızı “Enerji ve Tasarrufu ” şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum.

5-KIZ SUNUCU:

Tutumlu kullanalım
Her birini bunun biz,
Savurganca harcarsak
Yabana gider döviz..

…..sınıfından ….arkadaşımızı “Enerji Tasarrufu ” hakkında söylenmiş güzel sözleri okuması için kürsüye davet ediyorum.

6-ERKEK SUNUCU:
*Gereksiz harcanan enerji, kaybedilen emektir.
…sınıfından ……arkadaşımızı “Enerjide Tasarruf ” şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum.

7-KIZ SUNUCU:

*En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

…..sınıfından ……arkadaşımızı “Enerji Verimliliği” konulu makaleyi okuması için kürsüye davet ediyorum

8-ERKEK SUNUCU:

Programımız burada sona ermiştir. Programımıza katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ
(ENERJİ TASARRUFU HAFTASI)

Sayın müdürüm,
Değerli öğretmenlerim,
Sevgili arkadaşlar,

Ocak ayının 2.haftasını her yıl Enerji Tasarrufu haftası olarak kutlamaktayız. Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11 – 18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanır.

Hafta içinde, bütün yurtta enerji tasarrufu ile ilgili toplantı ve açık oturumlar düzenlenir. Radyo ve televizyonda enerji tasarrufunu işleyen programlar yayınlanır. Okullarımızda enerjide tutumlu olmanın önemi anlatılır. Alınması gereken önlemler belirtilir. Öğrenciler arasında enerji tutumu ile ilgili afiş, karikatür, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenir. Bu yarışmalarda derece alanlara ödülleri dağıtılır. Bu çalışmaların amacı, enerjinin iyi kullanımını sağlamaktır.

Günümüzde enerjinin önemi gittikçe artıyor. Enerji iş görebilme, iş yapabilme gücüdür. İki tür enerji vardır. Durum Enerjisi ve Hareket Enerjisi Durum enerjisi cisimlerin durumu nedeniyle sahip olduğu enerjidir. Cismin hareketi sırasında oluşan enerjiye de hareket enerjisi denir.

Evde, işyerinde, toplum yaşamının her alanında makineler kullanılır. Makineler insanların işlerini kolaylaştırır. Az emekle kısa sürede büyük işler görülmesini sağlar.

Evimizdeki buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi annemizin işlerini kolaylaştırır. Traktör çiftçilerin az zamanda çok iş yapmalarını sağlar. Kullandığımız araç ve gereçlerin, giyeceklerimizin çoğu fabrikalarda, makinelerle üretilir. Bütün makineler enerji ile çalışır. Makinelerden düzenli ve sürekli olarak yararlanabilmek için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız.

Başlıca enerji kaynaklarımız; elektrik, su, güneş, kömür ve petroldür. Bu enerji kaynaklarından elektriği kendimiz üretiyoruz. Güneş ışığından ve sularımızdan doğal enerji olarak yararlanıyoruz.

Yalnız petrol ülkemizde yeterince çıkmadığı için petrolün yarısını dışarıdan alıyoruz. Son yıllarda kömür rezervlerimizin azalması sebebi ile onu da dışarıdan ithal etmeye başladık. Bütün bu enerji alımları, ekonomimiz için ağır bir yüktür. Dış satım gelirimizin büyük bir bölümü petrol alımına harcanıyor. Ulusal ekonomimizin düzelmesi için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız. Enerjinin yetersizliği, üretimin düşmesini, yurt ekonomisini ve günlük yaşantımızı etkilemektedir.

Enerjide tutum, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanımıdır. Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılmasıdır. Enerjide tutum aynı işi daha az enerji ile yapmaktır. Enerji Tutum Haftası içinde öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulayalım. Evimizde boşa yanan lambaları söndürmeyi unutmayalım. Bozuk musluklarımızı onaralım. Suyumuzun boşa akmasını önleyelim, izlemediğimiz program süresince televizyonu ve radyoyu kapatalım. Kışın pencere yalıtımlarına daha çok özen gösterelim. Enerji tasarrufu konusunda öğrendiklerimizi, dinlediklerimizi ömür boyu uygulayalım.

NEDEN ENERJİ TASARRUFU
Kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bu da doğal kaynakların bilinçsizce ve büyük bir hızla tüketilmeye başlamasına neden olmuştur. Bu bilinçsizce tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, tüketim sonucunda oluşan her türlü katı sıvı ve gaz atıkların da arıtılmadan doğaya atılmasının meydana getirdiği önemli çevre kirliliğinin önlenmesi arayışını da beraberinde getirmiştir.
Üretilen enerjinin yaklaşık üçte biri sanayide tüketilmektedir. Bu enerjinin önemli bir miktarı, ileri teknoloji ürünlerinin kullanıldığı enerji tasarruf önlemleriyle geri kazanılabilir. Enerji tasarrufu sayesinde hem ülkemiz enerji darboğazından kurtulacak, hem de sanayici aynı ürünü daha düşük bir maliyetle elde ederek rekabet gücünü arttırmış olacaktır.
Enerji tasarrufu, enerji arzının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji maliyetlerini düşüren üretici, aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji veya aynı miktar enerji ile daha çok mal ve hizmet üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracaktır.
Evde enerji tasarrufu enerjinin akıllıca kullanılışı anlamına gelir ve gereksiz enerji tüketimini önlemekle yapılır. Enerji ihtiyacı ve kullanımı açısından üzerinde en fazla durulması gereken grup ailedir. Çünkü toplumda aileler, diğer kaynaklarda olduğu gibi enerji kaynaklarının kullanımı ve tüketiminde de rol oynayan en önemli tüketici gruplarından biridir. Sağlıklı, rahat, temiz ve etkin bir ev ortamının yaratılabilmesi için yürütülen ısınma, aydınlatma, temizlik, kişisel bakım gibi çeşitli faaliyetler için aileler enerji kaynaklarını kullanmakta ve buna bağlı olarak her ay bütçelerinden binlerce lira harcamaktadır.

Evde toplam enerji kullanımının yaklaşık %40’ı sıcak su sağlama, yiyecek hazırlama ve pişirme, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, aydınlatma, kişisel bakım, eğlenme, dinlenme ve iletişim gibi faaliyetler, %60’ı da konutun sahip olduğu özellikler ile ilişkilidir.

Özellikle konutlarda tüketilen enerjinin toplam enerji tüketiminin yaklaşık 1/3 oranında olduğu dikkate alınırsa bu alanda yapılacak tasarrufun hem aile açısından hem de çevre açısından önemi ortaya çıkmaktadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken, kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızı kısıtlamadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür.
En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükenmektedir. Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır.
Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında, %73’ler seviyesinde olan dışa bağımlılık oranımızın ve bundan kaynaklanan risklerin azaltılmasında ve iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılmasında, enerjinin üretiminden kullanımına kadar olan süreçte verimliliğin artırılması, israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması büyük bir önem taşımaktadır.
Ülkemizde, bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 olmak üzere önemli düzeyde enerji tasarruf potansiyeli olduğu tespit edilmiştir.
Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla Enerji Verimliliği Kanunu 2007 yılında ve bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ise 2008 yılında yürürlüğe girmiştir.
15.02.2008 tarihli 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler belirlenmiştir. Bu Genelge ile “Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” başlatılmış ve 2008 yılı “Enerji Verimliliği Yılı” ilan edilmiştir.
Enerji verimliliğinin süratle ve etkili bir şekilde arttırılabileceği tedbirler arasında, aydınlatma amacıyla kullanılmakta olan akkor flamanlı lambaların yaklaşık 5 kat daha tasarruflu olan kompakt flüoresan lambalarla değiştirilmesi hususuna öncelik verilmiştir.
13.08.2008 tarihli 2008/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının 1 ay içinde kendi sorumluluklarında bulunan yerlerdeki mevcut akkor flamanlı lambaları tasarruflu ampullerle değiştirmeleri zorunlu kılınmıştır.
Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda ülke genelinde yapılan uygulama sonucunda, toplam 1.828.742 adet ampul çıkarılarak yerine 1.758.954 adet verimli lamba takılmıştır. Satın alınan verimli lambalar için ödenen 11,5 milyon lira, 101 günde geri kazanılmıştır. Elektrik giderindeki azalma ile bütçeye yılda 41 milyon lira katkı sağlanmaktadır.
Diğer taraftan, “Ulusal Enerji Verimliliği Hareketinin” bir adımı olarak, “El Ele ENVER Hareketi”nin Aralık 2008 tarihinde tüm illerimizde başlatılmıştır. Bu hareket kapsamında, ilköğretim okullarında enerji verimli lamba dağıtımı ve bilinçlendirme etkinlikleri yapılmış, Aralık 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında 43 ilde toplam 4.800.000 adet lamba dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Sanayi sektörü için, verimlilik artırma projelerinin ve gönüllü anlaşmaların desteklenmesine devam edilmektedir.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

TASARRUF NE GÜZELDİR

Haydi koş, bir, iki, üç…
Gereksiz yanan ampuller,
İsraf etmeyin enerjiyi diyor.
Onu yeniden sağlamak güç…

Bak, musluk ağlıyor,
Tamir et beni diyor.
Ah, çöp kutusundaki bayat ekmekler
Fırında kalsaydım, diyor.

Kış geldi yine, pencereler
Elden geçmeli bir bir
Gereksiz ısı kaybı nedir?
Anlattı öğretmenimiz teker teker

Çabuk tükeniyor petrol zenginliğimiz.
Petrol demek döviz demek.
Tüm ulusa karşı ödevimiz
Enerji tasarrufu için seslenmek.

Öner KEMAL

ENERJİ VE TASARRUFU

Enerji ne, tasarruf ne bilelim.
Temelidir insanlığın, uygarlığın
Güçlükleri üstümüzden silelim,
Enerjiyi tutumluca kullanalım.

Enerjiyi elde etmek inan zor,
Hep insanlık enerjiye bakar.
Boşa harcanınca içim sızlıyor,
Enerjiyi tutumluca kullanın.

Süleyman ATISIZ

ENERJİDE TASARRUF

Boşa yanan kömürün,
Ocak ile fırının,
Dumanını yel alır,
Parasını el alır.

Benzin, mazot, gaz yağı,
Şimdi tasarruf zamanı.
Savurganca harcama,
Ellere muhtaç olma.

Çok üretip az harca.
Rastgele lamba açma,
Suyu boşa akıtma,
Geleceğini unutma.
Buse MERCAN

ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

*Enerji savurganlığı bütçemizi eritir.

*En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

*Üretimde süreklilik, enerjide tutumla olur.

*Yaya gidilecek yere otomobille gitmeyelim.

*Enerji daha güçlü atılımlar için birikimdir.

*Damlaya damlaya göl olur.

*Gereksiz harcanan enerji, kaybedilen emektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.