Endotermik ve ekzotermik tepkimelerde tepkimeye girenlerin ve ürünlerin potansiyel enerjilerini karşılaştırınız.

Endotermik ve ekzotermik tepkimelerde tepkimeye girenlerin ve ürünlerin potansiyel enerjilerini karşılaştırınız.

 

Bazı tepkimeler gerçekleştiği sırada ısı açığa çıkabilirken, bazı tepkimeler de bulunduğu ortamdan ısı alırlar. Ekzotermik tepkimeler olarak adlandırılan olaylarda ısı açığa çıkmasının sebebi tepkimeye giren maddeler ile ürünler arasında oluşan potansiyel enerji farkından kaynaklanmaktadır. Kimyasal tepkimeler sırasında alınan ya da verilen enerji miktarları çekirdek tepkimelerden daha az iken, fiziksel eğişim sırasında meydana gelen tepkimelere göre daha fazladır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Tepkime denklemleri sırasında ısı değerleri standart şartlar olarak adlandırılan 25 C ve 1 atm basınç altındaki değerleridir. Tepkimenin oluşum ısısı ürünler kısmında yer alan maddelerin toplam enerjisinden, tepkimeye giren maddelerin toplam enerjisi çıkarılarak elde edilmektedir. Doğada serbest halde bulunan elementler için standart oluşum ısı değeri “0” olarak alınır. Tepkime ısıları hesaplanırken o bileşiğin oluşma ısısı ile mol değeri çarpılır. Bunun nedeni ise tepkime sırasında verilen ya da alınan enerji miktarı madde miktarı ile doğru orantıya sahiptir.

 

Moleküller arasında yer alan bağları koparmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi adı verilir. Kimyasal bağlar oluştuğu sırada ısı meydana gelir. Açığa çıkan ısının miktarına bakılarak o bağın ne kadar güçlü olduğu sonucuna varılabilir.

 

Ekzotermik tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin sahip olduğu potansiyel enerji tepkime sonucunda oluşan ürünlerin potansiyel enerjisinden fazla olduğundan ısı açığa çıkar. Bu şekilde olan tepkimelere ekzotermik tepkime adı verilir ve tepkime ısısı negatif bir değere sahiptir.

 

Bir kimyasal tepkimede giren maddelerin potansiyel enerjileri oluşan ürünlerden daha az olduğundan tepkime oluşumu sırasında ortamdan ısı enerjisi alınır. Bu tepkime türlerine endotermik tepkime adı verilir ve tepkime ısı değeri pozitiftir.

 

Yukarıda anlatıldığı gibi ekzotermik tepkimelerde giren maddelerin potansiyel enerjisi daha fazla iken endotermik tepkimelerde ürünlerin enerjisi daha fazladır. Kısaca ısı yazılan taraf daha az potansiyel enerjiye sahiptir, diyebiliriz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir