Endotermik ve ekzotermik tepkimelerde ısı alışverişini açıklayınız.

Endotermik ve ekzotermik tepkimelerde ısı alışverişini açıklayınız.

 

Kimyasal maddeler arasında gerçekleşen bazı tepkimeler dışarıdan enerji alarak gerçekleşirken bazıları da dış ortama enerji verirler. Isı alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkime adı verilir. Tepkime sırasında bulunduğu çevreye ısı veren tepkimelere ise ekzotermik tepkime adı verilmektedir. Buzun erimesi olayında çevreden ısı alınmasına rağmen bu olay endotermik olarak adlandırılmamaktadır. Bunun nedeni ise erime, buharlaşma gibi olaylarda kimyasal reaksiyon gerçekleşmeden yalnızca hal değişimi meydana gelmektedir. Bu tepkimelerin özelliklerin inceleyecek olursak:

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Ekzotermik (ısı veren) tepkimeler:

  • Bulunduğu ortama ısı vererek gerçekleşen tepkime türüdür.
  • Yanma tepkimeleri genel olarak ekzotermik şekilde gerçekleşmektedir.
  • Asit ve baz tepkimeleri çevreye ısı vererek gerçekleştiğinden ekzotermik bir tepkimedir.
  • C2H4 + 3O2 => 2CO2 + 2H2O + ısı şeklinde gösterilir. Görüldüğü üzere ısı ürünler tarafında bulunmaktadır.

 

Endotermik (ısı alan) tepkimeler:

  • Bulunduğu ortamdan ısı alarak gerçekleşen tepkimeler endotermik tepkime olarak adlandırılır. Bu tepkime sırasında ortamın sıcaklığı azalmaktadır.
  • Bileşiklerin parçalanması sırasında gerçekleşen olaylar endotermik tepki grubunda yer almaktadır.
  • H2O + ısı => H2 + ½ O2 tepkimesi ve

CaCO3 + ısı => CaO + CO2 gibi tepkimeler ekzotermik tepkimelere örnek olarak gösterilebilir.

  • Tüm yanma olayları endotermik özelliklere sahipken N2 gazının yanması ekzotermik olarak gerçekleşmektedir.

 

Sıcaklık ve ısı birbirinden farklı kavramlardır. Yukarıda özellikleri verilen tepkimelerde tepkime ve ortam arasında ısı alışverişi meydana gelmektedir. Isı bir enerji türü olduğundan alışverişi yapılırken, sıcaklık bir enerji türü olmadığından sabit kalmaktadır. Kimyada soğuk diye adlandırılan bir ortam olmadığından, tepkimenin gerçekleştiği ortamın sıcaklığı ne olursa olsun tepkimeye ısı verebilmektedir. Ortam tepkimeye ısı verdiğinde ortamın sıcaklığı azalırken, tepkimeden ısı çıkışı olduğunda ise ortamın sıcaklığı artmaktadır. Bu tepkimeler her türlü ortamda gerçekleşebilmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir