Elementlerin Sınıflandırılması Konu Anlatımı 8. Sınıf Fen Bilimleri

Periyodik cetvelin genellikle sol tarafında (1A, 2A ve 3A) bulunurlar.
Li, Be, Na, Mg, Al, K, Ca, Fe, Cu, Au, Ag, Hg metallere örnektir.
Oda sıcaklığında Hg hariç katı halde bulunurlar.
Parlak görünümlüdürler, ışığı yansıtırlar.
Elektrik ve ısıyı iyi iletirler.
İşlenebilir, şekil alabilirler, tel ve levha haline gelirler.
Erime ve Kaynama sıcaklıkları yüksektir.
Bileşik oluştururken elektron verip pozitif (+) yüklü katyon olurlar.
Kendi aralarında bağ yapamazlar. (Alaşım oluştururlar)
Atomik halde (tek atomlu) bulunabilirler.
Ametallerle iyonik bağ yaparlar.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Periyodik cetvelin genellikle sağ tarafında (5A, 6A ve 7A) bulunurlar.
H, C, N,O, F, P, S, Cl, I ametallere örnektir.
Oda sıcaklığında katı sıvı veya gaz halde bulunabilirler.
Mat görünümlüdürler, ışığı soğururlar.
Grafit (kalem ucu ) hariç elektrik ve ısıyı iletemezler.
Kırılgandırlar, şekil alamaz, tel ve levha haline gelemezler.
Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür.
Bileşik oluştururken elektron alıp negatif (-) yüklü anyon olurlar.
Kendi aralarında kovalent bağ yaparlar.
Moleküler halde bulunurlar, tek atomlu bulunamazlar.
Metallerle iyonik bağ yaparlar.

Dikkat: 1A grubunda yer alan H elementi metal değildir, ametaldir.

YARI METALLER

Metallerle ametaller arasında kalan elementlerdir. B, Si ve Ge elementleri örnektir. Genelde fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikleri ametallere benzer.

Periyodik cetvelin 8A grubunda bulunurlar
He, Ne, Ar soygazlara örnektir.
Oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar.
Elektriği iletmezler.
Erime ve Kaynama sıcaklıkları düşüktür..
Hiçbir şekilde bileşik oluşturmazlar.
Atomik halde (tek atomlu) bulunabilirler.
Kararlı yapıdadırlar

AYNI PERİYOTTA SOLDAN SAĞA GİDİLDİKÇE:

Atom numarası artar.
Atom ağırlığı artar.
Ametallik özellik artar, metallik özellik azalır.
Değerlik elektron sayısı (grup ) artar.

AYNI GRUPTA YUKARIDAN AŞAĞIYA İNİLDİKÇE:

Atom numarası artar.
Atom ağırlığı artar.
Ametallik özellik azalır, metallik özellik artar.
Katman sayısı (yörünge ) artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.