Elektriğin Sebep Olduğu Tehlikeler 3. Sınıf Fen Bilimleri

Elektrik Ne gibi Tehlikelere Yol Açabilir?

Yaşantımızda çok önemli yeri olan elektriğin hayatımızı kolaylaştırıcı birçok özelliği vardır ancak elektrik, dikkatli kullanmadığında çok büyük tehlikelere sebebiyet verebilir. Elektrik vücutla temas etmemelidir. Elektrik vücutla temas ederse elektrik çarpması gerçekleşir. Bu durum, insan vücudunda ciddi yaralanmalara, sakatlanmalara hatta bazen ölümlere bile sebep olur. Bu nedenle elektriği kullanırken çok dikkatli olmamız gerekmektedir.

Elektriğin sebep olabileceği tehlikelerden birisi de yangındır. Yangın çıkmasına, bozuk elektrikli araçlar, hatalı elektrik tesisatı, fiş veya prizden kaynaklanan hatalar sebep olabilir.

Elektrikle çalışan bazı araçların üzerinde uyarı işaretleri olur. Bu işaretleri gördüğümüzde elektrik çarpma tehlikesine karşı çok dikkatli davranmamız gerekir.

Şehir elektriği ile çalışan aletleri kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Bilmediğimiz elektrikli aletleri kullanmamız gerektiğinde büyüklerimizden yardım almalıyız.

Ev, okul veya iş yeri gibi yerlerde elektriği tamamıyla kesmek için “sigorta” kullanılır. Sigorta, araçların zarar görmemesi ve yangın çıkmaması için gereklidir. Uzun süre evden ayrı kalmamız gerektiğinde sigortalar kapatılmalıdır.

Elektriğin oluşturabileceği tehlikelerden korunmak için:

 • Aldığımız elektrikli araç gerecin kullanım kılavuzunu mutlaka okumalıyız.
 • Kullandığımız elektrikli araç gerecin doğru açma ve kapamasını öğrenmeliyiz. Bu aletleri kullanmadığımızda kapatmalıyız.
 • Elektrik prizlerinin içine herhangi bir cisim sokmamalıyız.
 • Elektrikli araç gereçleri prizden çekerken bir elimizle prize hafifçe bastırıp diğer elimizle fişi çekmeliyiz.( Aksi halde kablo kopup kısa devre yapabilir.)
 • Yıpranmış kablolu elektrikli araç gereçleri kullanmamalıyız.
 • Bir prizle prizin kaldırabileceğinden daha fazla elektrikli araç gereç çalıştırmamalıyız.
 • Elektrik direklerinin yanında oynamamalıyız.
 • Bozuk elektrikli araç gereçleri tamir etmek için uğraşmamalıyız.
 • Elektrikle çalışan aletlere, prize veya fişe ıslak elle dokunmamalıyız.
 • Elektrikli araç gereci bir yere taşırken prizden çıkarmalıyız.
 • Yanan bir sobanın ya da elektrikli ısıtıcının yakınına elektrikli araçların kablolarını koymamalıyız.
 • Çamaşır makinesi gibi elektrikli araç gereçler çalışırken kapağını açmamalıyız.

Elektrik çarpması durumunda:

– Çarpılan kişi dokunmadan sigorta kapatılmalıdır.
– 112 acil servis aranmalıdır.
– Elektrik çarpan kişi plastik, kuru tahta veya kumaş ile elektrikten uzaklaştırılmalıdır.
– Çarpılan kişinin elbiseleri çıkarılmalıdır.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.
(…….) Elektrik direklerinin yanında oynamamalıyız.
(…….) Elektrik çarpan birisine metal parçası ile yardım etmeliyiz.
(…….) Elektrikle çalışan aletlerin kablolarının sağlam olmasına dikkat etmeliyiz.
(…….) Elektrikle çalışan aletimiz bozulursa tamiriyle uğraşmamalıyız.
(…….) Çalışan elektrikli aracımızı ıslak bezle silmeliyiz.
(…….) Aynı prize birden çok fiş takmak tehlikeye neden olabilir.
(…….) Elektriğe çarpılan birisi için 444 numaralı telefondan yardım istemeliyiz.
(…….) Elektrik çarpması ölümlere sebep veremez.
(…….) Prizdeki fişi çekerken bir elimizle prizi tutup diğer elimizle fişi çekmeliyiz.
(…….) Kullanmadığımız elektrikli aletleri sürekli açık konumda tutmalıyız.
(…….) Elektrik çarpan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sigortayı kapatmalıyız.
(…….) Elektrik çarpan kişiyi kuru tahta, plastik gibi maddeler yardımıyla elektrikten uzaklaştırmalıyız.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasından korunmak amacıyla alınması gereken önlemlerden birisi değildir?
A) Çoklu prizlere birden fazla fiş takmak.
B) Yıpranmış priz ve fişleri kullanmamak.
C) Islak zeminlerde elektrikli aletleri kullanmamak.

2) Evimizde kullandığımız elektrikli araçların zarar görmemesi ve yangın çıkmaması için kullanılan alete ne ad verilir?
A) Akü B) batarya C) sigorta

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrikli araçları ıslak zeminde kullanmalıyız.
B) Elektrikli araçları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmalıyız.
C) Elektrikli araçları açma- kapama düğmesinden açıp kapatmalıyız.

4) Evdeki tüm prizleri, kapaklı prizlerle değiştiren bir kişinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kapaklı prizlerin göze hoş gelmesi.
B) Kapaklı prizlerin daha güvenli olması.
C) Kapaklı prizlerin daha ucuz olması.

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik çarpan kişiye çıplak elle müdahale etmemek.
B) Islak elle elektrik düğmelerine dokunmak.
C) Elektrik aletlerinin fişlerini prize tam olarak takmak.

6) I. Elektrik enerjisinin dikkatsiz kullanılması ölümlere yol açabilir.
II. Elektrik enerjisinin dikkatsiz kullanılması yangına sebep olabilir.

Yukarıdaki ifadeler için hangi seçenekte verilenler doğrudur?
A) I ve II doğru B) I doğru II yanlış C) I yanlış II doğru

7) I. Prizlere mümkün olduğu kadar az fiş takmalıyız.
II. Prizlerin sağlam olmasına dikkat etmeliyiz.
III. Islak elle elektrik düğmelerine dokunmamalıyız.
Yukarıdakilerden hangileri elektrik çarpmalarına karşı alınması gereken önlemlerdendir?
A) II ve III B) I ve III C) I,II ve III

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.