Eksik Sayıları Bulma 1. Sınıf Matematik

                                            EKSİK  OLAN  SAYILARI  BULMA  ETKİNLİĞİ

  Tablolardaki  boş  kutulara  uygun  olan  rakamları yazarak  harflerle  şifrelenmiş  olan  deyimi    bulunuz.

NOT :  İki   rakam  bir  harfle  şifrelenmiştir.  Boşlukları  kırmızı  kalemle  doldurunuz.

SN                                            DOĞAL  SAYILAR HARF
1 10 20   40 50 60 70 80 100 L
2 43 53 63 73 83 103 113 123 E
3 17 27 37 57 67 77 87 97 K
4 36 56 66 76 96 106 116 126 U
5 23 33 53 63 73 83 93 113 F
6 16   36 46 56 66   86 96 106 Ü
7 34 44 54 74 84 94   114 124 J
8 18 28 38 48   68 78 88 108 M
9 47 57 67 77 87   107 117 127 D
10 11 21 41 51 61 71   91 101 V
11 38 48 58 78 88 98 108 128 G
12 24 44 54 64 84 94 104 114 N
13 22 32 52 62 70 82 102 112 A
14 29 39 49 69 79 99 109 119 T
15 12 32 42 52 62 72 92 102 O
16 25 35 45 65 75 95 105 115 Ğ
17 30 50 60 70 80 90 110 120 Ş
18 25 35 45 55 65 75 85 105 Ö
19 28 38 58 68 78 98 108 118 B
20 31 41 51 61 81 91 101 111 Y
21 13 33 43 53 63 73 93 103 H
22 31 41 51 71 81 101 111 121 Z
23 26 36 46 56 76 86 106 116 P
24 19 39 49 59 69 89 99 109 C
25 42 52 62 82 92 102 112 122 S
26 14 24 34 54 64 74 94 104 I
27 27 37 47 57   77 97 107 117 R
28 30 40 50 60 80 90 100 110 Ç
29 35 55 65 85 95 105 115 125 İ

 

                                     
47 42 48 92 107 88 42 100 84 74 92 96 42 89 90 92 98 42 47

                                                                                           Hazırlayan  : Kadir  ERİŞGİN ( 899 )                                                       DEYİM

 

                                                                                              CEVAP   ANAHTARI                                         

SN                                            DOĞAL  SAYILAR HARF
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 L
2 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 E
3 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 K
4 36 46 56 66 76 86 96 106 116 126 U
5 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 F
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 Ü
7 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 J
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 M
9 37 47 57 67 77 87 97 107 117 127 D
10 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 V
11 38 48 58 68 78 88 98 108 118 128 G
12 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 N
13 22 32 42 52 62 70 82 92 102 112 A
14 29 39 49 59 69 79 89 99 109 119 T
15 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 O
16 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 Ğ
17 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Ş
18 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Ö
19 28 38 48 58 68 78 88 98 108 118 B
20 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 Y
21 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 H
22 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 Z
23 26 36 46 56 66 76 86 96 106 116 P
24 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 C
25 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 S
26 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 I
27 27 37 47 57 67 77 87 97 107 117 R
28 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Ç
29 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 İ

 

K A B A K B A Ş I N A P A T L A M A K
47 42 48 92 107 88 42 100 84 74 92 96 42 89 90 92 98 42 47

                                                                                           Hazırlayan  : Kadir  ERİŞGİN                                                                    DEYİM

 ANLAMI :   Pek çok kişiyi  ilgilendiren bir  olaydan    dolayı yalnızca  bir  kişi  zarar  görmek.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.