Edebiyat kelimesi size neler çağrıştırıyor?

“Edebiyat” kelimesi size neler çağrıştırıyor?

Edebiyat kelime kökeni Arapça Edep kelimesinden gelmektedir. Edebiyat bir toplumun geçmişten günümüze değin gelmiş olan sözlü veya yazılı sanatıdır. Edebiyat bir toplumun veya topluluğun duygu, düşünce ve bilgilerini yazılı veya sözlü olarak aktarmasını sağlayan ve gelecek nesiller üzerinde etkili olabilecek bir araçtır.

Edebiyat denildiğinde akla sadece yazılı eserler gelebilir ancak sözlü edebi eserlerde söz konusudur. Bazı toplumlarda yazılı hayatın önemsenmemesi ve Sözlü geleneğin kulaktan kulağa aktarılarak ve içerisine çeşitli eklemelerle geçmiş ve içinde bulundukları dönemden eklemeler ile gelecek kuşaklara aktarılması Sözlü edebiyat biçimidir. Sözlü edebiyat özellikle Doğu toplumların da etkili olmuştur. Batı dünyasında ise çoğunlukla Yazılı edebiyat söz konusudur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Yazının icadı ve kullanımı insanoğlunu, başından geçen ve etkileyen toplumsal, siyasi, ekonomik, askeri gibi olayları yazma ve içindeki duyguları aktarmaya sevk ettirmiştir. Bunun sonucunda insanoğlu ortaya sanatsal ve edebi bir eser bırakarak içinde bulunduğu topluma ve gelecek nesillere aktarımını edebiyat ile sağlamıştır.

Günümüzde teknoloji ile günlük hayatın akışının farkındalığı artmış olsa da eski devirlerde bir toplumu anlayabilmek için öncelikle o toplumun edebi eserlerine bakmak gereklidir. Şüphesiz o eserlerde toplumun günlük yaşantısından, siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri detaylara dair bir takım bilgilerin yer aldığını ve tarih bazında da o toplum hakkında aydınlatıcı bilgiler vereceği konusunda şüphe yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.