Edebî türlerin ne olduğu hakkında bir araştırma yaparak edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Edebî türlerin ne olduğu hakkında bir araştırma yaparak edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Güzel duygular uyandırmak, insanların etkilemek bir düşünceyi açıklamak gibi amaçlar için yazılan metinlere edebi metin denir. Edebi metin türleri kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar “ Düz Yazı Türleri” ve” Şiir” türüdür.

Şiir en eski edebi metin türüdür. Bu tür metinlerde uyak, ahenk unsurları aranır. Şiir belli bir üslup ile yazılan,  konusu genelde aşk, doğa ve kahramanlık üzerine yazılan türdür. Şiirin konusu her şey olabilir.  Mısralar halinde yazılan, söz sanatlarının yoğunlukla kullanıldığı, etkileyici dili olan edebi türdür. Konularına göre lirik, pastoral, epik, didaktik, satirik olarak da sınıflandırılmaktadır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Düz yazı metinleri olay ve düşüncelerin anlatıldığı metinlerdir.  Düz yazı metin türleri şiir dışında bulunan bütün metinleri kapsar. Örneğin olağanüstü varlıkların bulunduğu, hayali bir durumu anlatan masal; gerçekleşen ya da gerçekleşmesi mümkün olayların anlatıldığı hikaye, daha geniş ayrıntılara yer verilerek yazılan roman düz yazı türü metinlerdir. Bunun yanında kişilerin hayatının anlatıldığı metinler olan biyografı, kişinin kendi hayatını yazarak ele aldığı metin otobiyografi de bulunmaktadır.

Düz yazı metinlerinde düşünce yazıları da yazılmaktadır. Bir olay hakkında bilgi veren, bir durumu savunan yazılara makale denir. Bir yazarın kendi görüşlerini bir şey savunmadan yazdığı yazı deneme, sohbet havasında yazılan söyleşi düz yazı metinleridir. Bunların yanında fıkra, destan, anı,gezi yazısı, tiyatro, eleştiri, köşe yazısı gibi birçok edebi metin türünü de kapsamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir