Düşünmek için duyumsamanın yeterli olup olmadığını yorumlayınız.

Düşünmek için duyumsamanın yeterli olup olmadığını yorumlayınız.

Duyumsamak ve düşünmek iki farklı kavramdır. Düşünmek, bir kanıya varmak niyetiyle bilgileri işleyerek incelemek, karşılaştırmak ve benzerliklerinden hareket ederek yeni bir şey ortaya çıkaran zihinsel bir süreçtir. Yani zihin içerisinde bir arayış ve buluştur. Duyumsamak ise, duyuların yardımıyla bir şeyleri algılamaktır. Ve bu çoğu zaman dış dünyayla alakalı ve somuttur.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Düşünmek akıl ve bilinç ile gerçekleştirilen bir eylem iken duyumsamak için, bunlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Doğru şekilde çalışan duyulara sahip olmak yeterli olur. Duyumsamak düşünme sürecinde etkili olsa da tek başına kesinlikle yeterli değildir. Yeterli olduğu kabul edildiği takdirde, insanlar gibi duyumsama yetenekleri olan hayvanların da düşünüyor olması beklenirdi. Düşünmek, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğidir de.

 

Duyumsak, içsel ve kendiliğinden bir uyarı olup belli uyarıcılara karşı kendini göstermektedir. Düşünmek ise daha öznel ve birbirinden farklıdır. Görsel bir uyarıcıya karşı alınan duyumsamalar çoğunlukla benzer olurken o görselin kişide uyandırdığı düşünceler oldukça farklı olabilmektedir. Düşünebilmek için beş duyunun hepsinin sorunsuz çalışmasına gerek de yoktur. Kör ya da sağır insanlar, duyusal kayıp yaşasalar dahi düşünebilir.

 

Duyumsamakta sahip olunan beş duyu organından en az biri ile ortamda olan bir nesnenin farkına varmak gerekmektedir. Genel olarak duyumsamanın daha ziyade somut bilgileri beden aracılığıyla anlamaya anlamlandırmaya yöneliktir. Düşünmek de olan şey, belli duyular aracılığıyla aktarılan bilgilerin zihinde işlenerek başka durum ve olaylarla analitik olarak ilişkilendirme sürecidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.