Dünyanın herhangi bir yerinde bir olay sonucunda bütün insanların dillerini kullanamaz hale geldiğini hayal ediniz.

Dünyanın herhangi bir yerinde bir olay sonucunda bütün insanların dillerini kullanamaz hale geldiğini hayal ediniz. Böyle bir olayın meydana gelmesinin sebep ve sonuçlarını bir haber metni halinde yazınız.

Dil, insanlar arasındaki iletişim araçlarının başında gelen bir iletişim aracıdır. Bir dil olmadan düşüncelerimizin hiçbir önemi yoktur. Bu aracın doğru kullanılması sayesinde toplumsal kuralların işleyişi, bir arada yaşamanın zorunluluğu daha kolay hale gelir. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların çoğu dilin yanlış kullanımından kaynaklandığı düşünülürse, özensiz ve savruk kullanılmasından kaynaklanan sorunlar ülkeler arasında savaşlara bile neden olmuştur.

Buna rağmen dil olmadan yaşayamayız. Sebep olduğu anlaşmazlıkları kökten çözmek adına dili konuşarak kullanmayı yasaklayan bir ülkede yaşadığımızı hayal edelim. Yasaklayabildiği sadece kelimeler olacaktır. Çünkü insan her durumda ve şartta biriyle iletişime açık ve muhtaç bir varlıktır. Bu mecburiyet ona yeni ve farklı alanlarda başka yöntemler kullanarak yaşamayı dayatacaktır. Ellerini kullanarak işaretlerle anlaşmaya çalışacaktır örneğin; yazmaya, derdini resmetmeye başlayacaktır; hatta tarihten hatırlanacağı üzere, uzaktaki bir toplulukla bile ateş dumanıyla iletişime geçmeye çalışacaktır. Bir dilin yokluğu, yok edilmesi veya yasaklanması, başka bir dilin doğmasından başka bir işe yaramaz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İnsan, varoluşu gereği sosyal bir canlı olarak yaşamını sürdürdüğü sürece ne şekilde olursa olsun iletişim için bir dil geliştirmiştir. Toplumların birbirleri ve kendi içlerinde yaşadıkları sorunların, anlaşmazlıkların bir parçası olsa da, bunların çözümü gene dilde yatmaktadır.

Hangi tür ve yöntemle olursa olsun önemli olan dilin doğru ve özenli kullanılmasıdır. Çünkü varoluşumuzdan kaynaklı bir özellik bakımından düşüncelerimizi dışa, karşıdakine aktarmanın başka yolu yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.