Dünyada en çok kullanılan dillerden biri Çincedir.

Dünyada en çok kullanılan dillerden biri Çincedir. Fakat Çince dünyanın değişik bölgelerine yayılmış bir dil değildir. Bu durumun sebepleri neler olabilir?

Çinlilerin 3500 yıllık yazılı tarihi ve büyük bir medeniyete sahip olmaları sebebiyle tarih boyunca kendilerine özgü gelenek ve göreneklerini kaybetmediklerinden dolayı dağılma ve yayılma göstermemişler ve herhangi bir kavmin etkisi altında kalmamışlardır.

Tarihi boyunca büyük nüfus göçleri olmaması, sanayi devrimi öncesi dünyada tarım faaliyetlerinin ileride olup fazla nüfusu beslemeye yetmesi ve aynı zamanda tarım alanında çalışacak eleman ihtiyacının fazla olması büyük nüfus artışlarını tetiklemiş ve günümüze değin bu şekilde gelmiştir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Tarihi boyunca birçok bölgeyi ele geçiren Çin, ele geçirdiği coğrafyalarda dilden önce din etkisi ile insanları etkilemiş ve sosyal, siyasi, ekonomik anlamda Çin kültürü etkisinde bırakmıştır.

Çinlilerin dil konusunda baskı yapmamalarının nedenleri arasında Çincenin zor bir dil olduğu iddia edilebilir. Kendine has bir harf sistemi olması, cümle kalıbı yapısı ve anlam bilgisi olan Çince de, “Hanzi” denilen Çince yazı karakterleri vardır. Bu karakterlerin görsel olarak ezberlenmesi ve yazıda kullanılması gerekir. Her bir karakterin seslendirmesi farklıdır. Bu nedenle Çince öğrenecek bir kişinin sadece karakterlerin yazımını öğrenmesi yeterli değil aynı zamanda sesini de öğrenmesi ve ses tonunu karaktere uygun olarak çıkararak cümleler kurması gerekmektedir. Bugünkü teknolojiye rağmen insanlar halen çekincede kalmaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.