Dua, tevhit, şükür, sevap, günah, helal ve haram

Dua, tevhit, şükür, sevap, günah, helal ve haram kavramlarının anlamını araştırınız.

Dua: Kelime olarak çağırmak anlamındadır. Terim olarak Allah u Teala’ya yalvarmak, dilek ve isteklerimizi bildirmek, O’dan yardım dilemek, her türlü sıkıntımızı O’na anlatma gibi anlamlara gelir. Kul, aciz olduğundan gücü her şeye yetemez. Sıkıntılarını, dertlerini isteklerini, ihtiyaçlarını ve affını yüce yaratıcıdan ister. Çünkü bilir ki O’nun (cc) gücü ve kuvveti her şeye ulaşır ve yeter. Kul, dua ederek Allah’ın yüceliğini kabul eder. Dua, insanı rahatlatan bir ibadettir.

Tevhid: Kelime olarak birlemek anlamındadır. Terim olarak ise Allah’ın (cc) zatında, sıfatlarında, fillerinde birlemektir. Allah’ın tek ve bir olduğunu, O’ndan başka yaratıcı ve ilah olmadığını kabul etmektir. İslam dininin temeli tevhid inancına dayanır. Yani kişi en başta Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını kabul etmelidir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Şükür: Kişinin sahip olduğu nimetlerden dolayı onu veren Allah’a (cc) teşekkür etmesidir. Şükran ve minnet duymadır. İnsana sayısız nimet verilmiştir. En başta cansız varlık olabilecekken canlı olması, akılsız olabilecekken akıllı olması, hayvan olabilecekken insan olması en büyük nimettir. İnsan, kainattaki varlıkların en şereflisidir. İnsan olmamız, en büyük şükrü gerektirir. Şükür, “Allahım sana şükürler olsun” şeklinde dille yapılabilir. Aynı zamanda ibadet ederek de Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükrümüzü yerine getiririz.

Sevap: Yaptığımız iyiliklere ve güzelliklere karşı Allah’ın vereceği karşılıktır. İyiliklere karşı ne kadar sevap kazandığımızı yalnızca Allah bilir.

Günah: Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan fiiller ve bunlara verilen karşılıktır.

Helal: Allah’ın (cc) yapılmasına, kullanılmasına ve yenilip içilmesine izin verdikleridir.

Haram: Allah’ın (cc) yapılmasını, kullanılmasını ve yenilip içilmesini yasakladığı şeylerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir