Donma noktası alçalmasına günlük yaşamdan örnek veriniz.

Donma noktası alçalmasına günlük yaşamdan örnek veriniz.

 

Sıvı halde bulunan maddenin soğuma ile katı hale ulaşmasına donma denmektedir. Saf bir maddenin erimeye ve donmaya başladığı sıcaklık aynı derecedir. Donma noktası, bir maddenin donmaya başladığı sıcaklığa denmektedir. Örneğin; su sıfır dereceye geldiğinde donmaya başlar, bu da demek olur ki suyun donma noktası sıfır derecedir. Daha detaylı bir biçimde şu şekilde anlatabiliriz;

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Fizik terimi olarak donma noktası, bir maddenin katı ve sıvı hallerinin bir arada bulundukları denge sıcaklığıdır. Donma noktası aynı zamanda erime noktasıdır. Bu sıcaklığın basınca bağlı değişen bir değeri vardır. Yine de su da örneklendirmek gerekirse, suyun 1 atmosfer basınçta donma noktası 0 derece iken; her atmosfer artmasına bağlı olarak 0,01 derece düşüş yaşanır. Suyun aksine, diğer birçok maddenin donma noktası, basınç arttıkça yükselmektedir.

 

  • Donma Noktası Alçalması

Katı- sıvı çözeltiler, saf çözücülere göre daha düşük sıcaklıklarda donmaya başlamaktadır. Çözeltilerdeki çözücü moleküller, saf suya kıyasla donarken daha zor istiflenmektedir. Uçucu özellikte olmayan çözünen moleküller, çözücünün donmasını engeller, bu yüzden donması için normalden fazla soğutmak gerekmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise donma noktası düşer. Bunun yanı sıra çözeltinin donma süresinde doymuş çözelti olana dek sıcaklık devamlı düşecektir. Doymuş çözelti haline gelen çözeltileri donma sıcaklıkları sabittir. Derişim arttıkça tanecik sayısı da artmaktadır. Hal böyle olunca, çözeltinin artan derişimi ile donma noktası arasında ters orantı meydana gelir. Yani derişim arttıkça donma noktası da o derece alçalır. Buna donma noktası alçalması denir. Donma noktası alçalması, çözünen maddenin cinsine bağlı olarak değişmez.

 

Kimyanın hayatımızda pek çok yer kapladığını hepimiz biliyoruz. Doğal olarak donma noktası alçalması için de günlük yaşamımızdan örnekler verebiliriz. Bunlar;

  • Tuzlu suyun, normal suya göre daha düşük bir sıcaklıkta donması
  • Saf suyun buzluğa konulduğu zaman koladan daha uzun sürede donması
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir