Dokumacılık, bakırcılık, çinicilik, ahşap işçiliği ile ilgili araştırma

Geleneksel el sanatlarımızdan olan “dokumacılık, bakırcılık, çinicilik, ahşap işçiliği” ile ilgili araştırma yapıp bir sunum hazırlayınız.

İnsan var olduğu günden bugüne el sanatlarıyla iç içedir. İnsanlar bu zanaat eserlerini kültürlerine dâhil ederek nesilden nesile aktarıp, yaşadıkları zaman ve mekâna taşımışlardır. Türklerde tarih boyunca bu alanda etkili olup tarih sahnesinde bolca eser vermişlerdir. Anadolu sanat ve kültür merkezi haline gelmiştir.  Bunda Türklerin uzun yıllar orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir alanda yaşamaları yaşadıkları yerde kültür etkileşiminde bulunup eser yelpazelerini genişletmeleri bu eserleri gittikleri coğrafyalara taşımaları etkilidir.

Dokuma elyafı eğirme yoluyla veya değişik metotlarla tutturarak elde edilen her türlü kumaş, örgü, döşemelik, halı, kilim, keçe vb.dir. Dokumaların hammaddesi yün, tiftik, pamuk ve ipektir. Yapım tekniği kullanım araçlarına göre üç alanda incelenir: Mekikli, kirkitli, mekiksiz. Mekikli dokumalar gücüler ile gruplar halinde çözgüler arasındaki aralıktan, atkı ipinin mekik yardımı ile geçirilmesi sonucu elde edilir. Dokumacılık en çok Türkmenlerde yaygındır.  Türkmen deyişi : ” Halı işi deli işi kilim işi kimin işi” sözü kilim dokumacılığın özgünlüğünü vurgular.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Bakırcılık bakırın işlenerek kullanılabilir eşya haline getirilmesidir. Genellikle mutfak ve süs eşyasına dönüştürülür. Çoğunlukla kazan tavasını leğen, tencere, güğüm, cezve gibi kap kacak kategorisinde işlemeler yapılır.  Hepimiz hatırlarız küçüklüğümüzde sobanın üstünde bakır bir güğüm ya da babaannelerimizin süt kaynattığı bakır bir kazan. Gittiğimiz şehirlerde illaki rastlarız bir bakırcılar çarşısına.

Çinicilik Türklerde çok eski tarihlerden beri var olan bir zanaattır. Uygurların, Karahanlıların, Gaznelilerin, Harzemşahların ve özellikle İran’da Büyük Selçukluların mimarisinde kendini gösterir.  Çini bir tür killi topraktan elde edilen ve pişirilen bir yüzeyi sırlanmış, renkli motifli seramik parçasına denir. Doğu’da başlar Araplar aracılığıyla dünyaya yayılır

Ahşap kelimesi Arapça kökenlidir ve haşeb ( ağaç ) den gelir. Türkler milattan önceki asırlardan beri ahşap işlerler. Günümüzde de hâlâ süksesi yüksek olan bir alandır.  Çünkü hala hammaddesi ahşap olan birçok eşya kullanmaktayız. Mobilyalar, süs eşyaları, ahşap evlerimiz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir