Doğruluk ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi tartışınız.

Doğruluk ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi tartışınız.

“Doğru” ve “gerçek” kelimeleri günlük hayatımızda aslında çoğu kez birbirinin yerine kullanılmaktadır. “Gerçeği söylemek” olarak kullanılan ifade “doğruyu söylemek” olarak da dile getirilebilmektedir. Fakat kavramsal olarak bu kullanımlar birbirini karşılamamaktadır. “Doğru” kavramı bir konuda yazılı veya sözlü ifade için kullanılmaktadır. “Gerçek” kavramı ise nesnel dünyada bulunan somut durumu ifade etmek için kullanılmaktadır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Gerçek olan şeyin doğru olması gerekmemektedir. Örneğin hayvanlara şiddet uygulanması bir gerçekliktir fakat doğruluk anlamına asla gelmemektedir. Tersinden bakacak olursak “doğru olan yanlış olmayan demektir” diyebiliriz. Fakat gerçek için böyle bir açıklama getiremeyiz. Gerçeklik doğruluk veya yanlışlıkla ilgilenmez, “var mıdır yok mudur” ile ilgilenir. Doğruluk zihinsel bir açıklama iken gerçeklik ise doğru veya yanlış olan şeyin konusuyla ilgilenir.

 

Doğruluktan bahsedebilmek için bir önermede bulunmak gerekmektedir. Gerçeklik ise herhangi bir önermeye ihtiyaç duymaz, olanı ifade eder. Doğruluk bir konu hakkında ileri sürülen önerme iken gerçeklik ise direkt önermenin konusunu ifade etmektedir. Bu açıdan değerlendirirsek her önerme bir gerçeklik olarak karşımıza çıkacaktır. Fakat her gerçek doğrudur diyemeyiz. Doğru olan aklen, mantıken, kalben ve vicdanen kabul görendir. Gerçeklik ise bu süzgeçlerin hiçbirisinden geçmek zorunda değildir. Yaşadığımız gerçekler bazen en yanlış olanı sergileyebilmektedir. Var olan her şeyin gerçek olduğunu, yanlış olmayanın ise doğru olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır, yanlış olmayansa doğrudur diyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.