Doğruluk deyince ne anlıyorsunuz?

Doğruluk deyince ne anlıyorsunuz?

Dünyada var olan her insan kendi yaradılış özellikleri ile meydana gelirken bu yaradılış özelliklerine katkı sağlayacak olan kavramlarla beraber var olur. Bu kavramlar insanın yapısını oluşturmaktadır. Karakterini meydana getiren bu kavramlar fiziki olarak hiçbir yansıması görülmezken kişinin ruhsal dünyasında etkilerini barındırır.

Sadece insan ve varlıklar noktasında değil, genel olarak yeryüzünün ve kainatın dengesel olarak akış çizelgesinde yer alan bu kavramlar yeryüzündeki varlıklar arasındaki dengenin sağlanmasında da önemlidir. İyi ve kötü olarak iki kategoriye ayrılan ve ardından bu kategoriler içerisinde tek tek sistemleşen bu kavramların her biri bizim dünya içerisinde iyi ya da kötü konumda olmamıza katkı sağlamaktadır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bu ayrım da iyi kavramı içerisinde var olan doğruluk, dürüstlük, adalet gibi kavramlar toplumsal düzende önemli rol oynar.

Bireysel anlamda doğruluk dediğimizde anlayacağımız şey ve etkileneceğimiz etki alanı ile toplumların doğruluğu veya ülkelerin doğruluğu dediğimizde doğruluk kavramının etki alanı daha da genişlemektedir.

Sadece bir kişinin doğruluğu ile devletlerin doğruluğu kıyaslanamaz. Etki alanı anlamında sadece kişilerin doğruluğu ve hareketlerini bunun yansıyan ışığın oluşturacağı kaos ile devletlerin doğruluğu ve yapılan hamlelerdeki doğruluk ya da yanlışlığın oluşturacağı kaos’un boyutları farklı olacaktır.

Doğruluk; kişinin iyi olan ve yapıcı olanı tercih etmesidir. Yalan söyleyebilecek pozisyonda olsa bile bilinçli olarak hakikati tercih etmesidir.

Hatalı bir tutumda olsa bile, ceza alacağını biliyor olsa bile gerçekleri savunmaktır.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın