Doğal ve beşeri özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnek yazınız.

Aşağıdaki tabloya doğal ve beşeri özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnek yazınız. (İklim, yeryüzü şekilleri, turizm ve sanayi.)

 

Nüfus ve nüfusun dağılışı doğal ve beşeri faktörlerden etkilenmektedir. Daha doğrusu nüfusu etkileyen en önemli faktör doğal faktörler iken, beşeri faktörler ise doğal faktörlere bağlı olarak etkilemektedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Doğal faktörler:

  • İklim: iklim nüfusu ve yerleşmeyi doğrudan etkilemektedir. İklimin elverişli olduğu yerlerde nüfus ve bunun yerleşme sınırları etkilenir. Yerleşme alt ve üst sınırları iklimden doğrudan etkilenmektedir. İklim ise diğer tüm faktörleri etkilediği için nüfusun dağılışında ana faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, iklimin uygun olmadığı Hakkâri, kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yerleşim azdır. Yine Alaska, Sibirya iklim şartlarının elverişsiz olmasından dolayı nüfus ve yerleşmenin az olduğu yerlerdir.
  • Yeryüzü şekilleri: insanlar daha çok yer şekillerinin sade olduğu, engebenin az olduğu yerleri tercih etmektedir. Yer şekillerinin engebeli olduğu ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde nüfus daha azdır. Ülkemizde ve dünyada nüfus genel olarak yer şekillerinin az olduğu ve yükseltinin düşük olduğu yerleri tercih etmiştir. Örneği, ülkemizde kuzeydoğu Anadolu, menteşe yöresi yeryüzü şekillerinin elverişsiz olmasından dolayı nüfus ve yerleşmenin az olduğu yerlerdir. Dünyada Himalaya dağlarının yüksekleri nüfusun seyrek olduğu yerlerden birisidir.

Beşeri faktörler:

  • Turizm: Turizm, ekonomik olarak bir getiriye sahip olduğu için insanlar bu gelirlerin veya turizm faaliyetlerin olduğu yerleri tercih etmektedir. Ülkemizde kıyı bölgelerde yaz turizmi yapılırken, bazı dağlarımız da kış turizmi, dağ turizmi ve kültür – inanç turizmi yapılmaktadır.
  • Sanayi: Sanayi faaliyetleri nüfus ve yerleşmeyi etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Fiziki faktörlere bağlı olarak oluşan durum sanayi ve sanayi tesislerini de doğrudan etkilemektedir. İklimin uygun, yer şekillerinin sade olduğu yerlerde sanayi gelişimi daha kolay olmuştur. Ülkemizde sanayi yer şekillerinin sade olduğu ve iklimin elverişli olduğu Çatalca – Kocaeli bölümünde toplanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir