Doğal Sayılarda Toplama Problemleri 4. Sınıf Matematik

1. Ardışık 3 tek sayının toplamı 171 ise en büyük sayı kaçtır?

2. A< 5632+6387 sıralamasında A yerine gelebilecek en büyük tek sayı kaçtır?

3. Bir tiyatro salonunda 134 erkek, erkeklerden 28 fazla kadın ve kadınlardan 68 eksik çocuk vardır.Buna göre tiyatro salonunda kaç izleyici vardır?

4. Okulumuzun öğrenci sayısı 3765 tir.Erkek öğrenciler kızlardan 233 fazla ise okulumuzda kaç erkek öğrenci vardır?

5. Birbirinden farklı 4 doğal sayının basamaklarındaki rakamları da birbirinden farklıdır.Bu sayıların toplamı 9040 ise bu sayıların en büyüğü kaç olabilir?

6. Toplamları 360, farkları 14 olan iki doğal sayıdan büyüğü kaçtır?

7. Herbiri diğerinden 10 fazla olan 5 doğal sayının toplamı 950 ise en büyük sayı kaçtır?

8. 7250 < A < 7258 sıralamasında A yerine gelebilecek çift sayıların toplamı kaçtır?

9. 1970 yılında 53 yaşında olan birisi 87 yaşına geldiğinde takvimler hangi yılı gösterir?

10. 4351 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali ile en yakın yüzlüğe yuvarlanmış halinin toplamı kaçtır?

“Doğal Sayılarda Toplama Problemleri 4. Sınıf Matematik” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir