Doğal ortamın kullanım biçimini doğanın sürdürülebilirliği açısından değerlendiriniz?

Doğal ortamın kullanım biçimini doğanın sürdürülebilirliği açısından değerlendiriniz?

İçerisinde yaşadığımız doğal ortamda bulunan kaynakları kullanarak hayatımızı sürdürürüz. Tarım, hayvancılık ve sanayi üretimi için gerekli olan her türlü hammadde kaynaklarını doğadan elde ederiz. Ancak doğal kaynaklar sınırsız değildir. Bu yüzden doğal kaynakları kullanırken bilinçli olmak, bu doğal kaynakların gelecekte de kullanılabilmesini yani doğal kaynakların sürdürülebilir olmasını sağlar.

Örneğin ormanların yoğun olduğu bir bölgede orman endüstrisinin gelişmesi son derece normaldir. Kırsal alanda da yapıların ahşap olması doğal çevreye uyumludur. Ancak ormanların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi zamanla orman alanının yok olmasına neden olabilir. Bu durum çevrede bulunan ve orman endüstrisinden geçinen insanların işsiz kalmasına yol açtığı gibi pek çok hayvanın da doğal yaşam alanını kaybetmesine neden olur. Bu durumda pek çok hayvan bölgeden göç eder, zamanla ekosistem zinciri kırılır ve doğal ortam bozulur. Ormanların tükenmesi hem insan hem de çevrede yaşayan tüm canlıların hayatını etkiler. Böylece bilinçsiz kullanım, doğal kaynağın tükenmesine ve sürdürülebilir olmasını engellemiş olur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Nüfusun hızla artması ile ortaya çıkan ihtiyaçlar insanların daha çok doğal kaynak kullanmasına neden olmaktadır. Doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizi tüketilmesi ise bu bölgelerde pek çok çevresel sorun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çevresel sorunlar ise tüm canlı yaşamını olumsuz etkileyen sorunlara neden olmaktadır. Son yıllarda dünyanın değişik bölgelerinde ortaya çıkan bu olumsuzluklar sadece bulundukları bölgeleri değil çok geniş alanları etkileyen büyük sorunlara neden olmaktadır.

 

Örneğin; petrol ve kömürün aşırı kullanılması hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olmakta bu durum sadece kirliliğin olduğu bölgeyi değil çok geniş alanları etkilemektedir. Aşırı ve bilinçsiz avlanma denizlerde balık türleri başta olmak üzere tüm deniz canlılarına zarar vermektedir. Şehirlerin artması ve aşırı betonlaşma su dengesini bozmaktadır. Sanayileşmenin artması hem hava, hem su hem de toprak kirliliğine neden olmaktadır. Tarımda aşırı su kullanımı ve ilaç kullanımı toprağa zarar vermektedir. Tüm bu aşırı ve bilinçsiz doğal kaynak kullanımları, hem doğal kaynakların sürdürülebilir olmasını engellemekte hem de doğal çevreye, hayvanlara ve sonuçta geniş alanlarda bulunan tüm insanlara zarar vermektedir.

Bununla birlikte son yıllarda güneş, rüzgâr, jeotermal enerjileri ile doğaya atık bırakmayan çevre dostu enerji üretimi yapılabilmektedir. Elektrikli araç sistemleri gelişmekte, düşük enerji tüketen teknolojiler ile doğaya zarar vermeyen, kaynakların aşırı tüketilmesini engelleyen çalışmalar da yapılmaktadır. Bu durum doğal kaynakların sürdürülebilir olmasını sağlamakta, doğal ortama da zarar vermemektedir.

Dolayısıyla doğal kaynakların aşırı bilinçsiz tüketimi ortaya sorunlar çıkarıp doğal kaynakların sürdürülebilir olmasını engellerken, bilinçli şekilde kullanılan ve doğal çevreye zarar vermeyen kullanımlar ise doğal kaynakların daha uzun süre kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.