Doğal Afetler Testi Çöz 2. Sınıf Hayat Bilgisi

1) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir? A)deprem B)sel C)trafik kazası

2) Sel ve su baskınlarını önlemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmaz?
A) ağaç dikmek
B) dere yataklarına ev yapılmamalı
C) Yağmur yağması engellenmeli

3. Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afetaşağıdakilerden hangisidir?
A) Sel B) Çığ C) Heyelan

4. Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir?
A) Heyelan B) Doğal afet C) Sel
5)Yangın anında ilk armamız gereken numara aşağıdakilerden hangisidir?
A) 156 B) 110 C) 155

6) Evin çatılarını sağlam yapmalıyız.” İfadesi aşağıdaki doğal afetlerden hangisinden korunma yoludur?
A) Deprem B) Çığ C) Fırtına

7- Aşağıdakilerden hangisi depremden korunma yolu olamaz?
A) Binalarımızı sağlam yapmalıyız.
B) Deprem riski olan yerlerde az katlı ev yapmalıyız.
C) Yamaçları ağaçlandırmalıyız.

8)Aşağıdakilerden hangisi çığ düşmesine neden olan etmenlerden birisi değildir?
A) Arazi eğimi
B) Bitki örtüsünün olmayışı
C) Titreşime neden olan olaylar

9) Deprem anında hangisinin yapılması doğrudur?
A. Pencere kenarına yakın durmak B. Merdivene koşmak C. Hayat üçgeni oluşturmak
10). Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi kar yağışına bağlı olarak oluşmaktadır?
A) Çığ B) Heyelan C) Deprem

11)Toprağın yağmur suları ve rüzgarların etkisiyle aşınıp taşınması olayına ne ad verilir?
A) Sel B) Heyelan C) Erozyon

Doğal afetler sırasında afetzedelere yardım eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) TEMA B) Kızılay C) Yeşilay

13). Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erozyon B) Sis C) Yangın

Toprağın su ve rüzgârın etkisiyle taşınması diye tarif edilen doğal afet hangisidir?
A) heyelan B)sel C)erozyon

15) Aşağıdakilerden hangisi uzun süre yağmur yağmamasından kaynaklanan doğal bir afettir?
A) Çığ B) Sel C) Deprem

16) En çok can ve mal kaybına yol açan doğal afet hangisidir?
A-Toprak kayması B-Depremler C-Sel baskınları

17) Deprem çantası hazırlayan Beyza çantaya hangisini koyması yanlış olur?
A-El feneri B-Su ve bisküvi C-Fotoğraf makinesi

18) Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinde insanların suçu çok büyüktür?
A-Deprem B-Yangın C-Heyelan

19) Sel baskınlarını ve toprak kaymasını önlemek isteyen köylünün aklına ne geliyor?
A-Ağaç dikmek B-Duvar yapmak C-Tel örgü çekmek
20) Deprem olurken evdeysek hangisini yapmamız yanlış olur?
A-Elektriği ve gaz vanasını kapatmak.
B-Camdan ve sobadan uzaklaşmak.
C-Asansöre binerek evden dışarı çıkmak.

21)Deprem ile ilgili yapılacak çalışmalardan kaç tanesi doğrudur?
1-Evlerimizi sağlam yapmalıyız.
2-Evdeki eşyaları duvara vida ile tutturmalıyız.
3-Deprem çantası hazırlamalıyız.
4-Evimizi yiyecekle doldurmalıyız.
A- 2 tanesi B- 3 tanesi C- 4 tanesi

22) Deprem nasıl meydana gelir?
A) Fırtına evleri sallıyor.
B) Aşırı yağmur yağması sonucunda
C) Yerin altındaki fay hatlarının kırılması sonucunda.

23) Deprem sonrası hangisini yapmamıza gerek yoktur?
A)Hemen tehlikesiz boş bir yer gitmeliyiz.
B) Derslerimizi yapmalıyız.
C) Yakınlarımıza haber vermeliyiz.

24) Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılacaklardan değildir.
A) Deprem çantası hazırlamak.
B) Deprem konusunda bilinçlenmek.
C) Hayat üçgeni oluşturmak.

25) En çok can ve mal kaybına yol açan
doğal afet hangisidir?
A)Toprak kayması
B)Sel baskınları
C)Deprem

26) Yediğimiz yiyecekleri sindiren orgen hangisidir?
A)Akciğer B)Mide C) Kalp

27) Kanı süzerek zararlı maddeleri atarım.
A) Böbrek B) Kalp C) Akciğer
28) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakıma örnektir?
A) Boyum bu yıl çok uzadı.
B) Dişlerimi her sabah fırçalarım.
C) Derslerime düzenli çalışıyorum.

29) Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliğimizden bahsediyor?
A) Zayıfça bir çocuktu.
B) Ellerimi düzenli yıkarım.
C) Planlı bir öğrenci.

30) Atatürk mahalle mektebinden sonra hangi okula gitmiştir?
A) Şemsi Efendi İlkokulu.
B) Askeri Ortaokulu
C) Harp Okulu

31) Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır?
A) zafer bayramı
B) Kurban bayramı
C) Cumhuriyet bayramı

32) Cumhuriyet Bayramı’ni ne zaman kutlarız?
A) 29 Ekim B) 30 Ağustos C) 19 Mayıs

33) Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne uzatırsak arkamız hangi yönü gösterir?
A) KUZEY B) GÜNEY C) BATI

34) ”Kalorifer çok sıcak” Diyen öğrenci hangi duyu organını kullanmıştır?
A) Kulak B) Göz C) Deri

35) Aşağıdaki sürücülerden hangisi yanlıştır?
A)Makinist: tren
B) Kaptan : gemi
C) Plot: otobüs

36) Aşağıda eşleştirilen yuvalardan hangisi yanlıştır?
A) Arı: kovan
B) Ahır: tavuk
C) Ayı: mağara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.