Doğal Afetler Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

DOĞAL AFETLER
1) SEL:
Yağmur suları toprak tarafından emilerek yavaşça nehirlere karışır. Fakat yağmur aşırı yağarsa düşen yağmurun tamamı toprak tarafından emilemez. Toprak yağmur sularının ancak bir bölümünü emebilir, geri kalanı ise çevreye yayılır. Nehirler taşar. Bu duruma sel denir.

Ne yapılabilir:
 Doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
 Seli önlemek için barajlar su kanalları yapılmalıdır.
 Binalar akarsulardan uzak yerlere yapılmalıdır.

2) HEYELAN( TOPRAK KAYMASI):
Bazen aşırı yağışlar olduğunda eğimli yamaçlardaki toprak kayar. Bu duruma heyelan denir. Daha çok killi toprağın olduğu ve ağaçlandırılmamış yamaçlarda olur. Yolları kapatır, evleri sürükler.

Neler yapılabilir:
 Eğimli yamaçlar ağaçlandırılmalıdır.
 Destek duvarları yapılmalıdır.
 Binalar yamaçlara yapılmamalıdır.

3) ÇIĞ:
Çığlar çok dik bir yamaçta fazla miktarda kar birikmesi sonucu oluşur. Güçlü rüzgarlar hatta yüksek bir ses bile karın yamaçtan kopup çığ şeklinde düşmesine neden olabilir. Çığ yolları kapatır, bazen de bütün bir köyün kar altında kalmasına neden olabilir.

Neler yapılabilir:
 Yamaçlar ağaçlandırılmalı, çığın hızını azaltan bariyerler yapılmalıdır.
 Yamaçlarda biriken karlar kontrollü olarak düşürülmelidir.

4)DEPREM (ZELZELE):
Depremler, yeryüzünün çok şiddetli ani ve anlık hareketleridir. Yer kabuğunun kırılıp yer değiştirmesiyle ya da yanardağ faaliyetleriyle oluşur. Çok büyük depremler bütün bir şehri sarsarakyerle bir edebilir.

Neler yapabiliriz:
Ülkemizde en fazla meydana gelen afetdepremdir. Bu nedenle neler yapabileceğimizi biraz daha ayrıntılıincelemeye ne dersiniz?
Deprem Öncesinde;
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğreniniz.(Çök kapan taktiği)
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara veya döşemeyesıkıca bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecekşekilde yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.

Deprem çantasına özellikle insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçduydukları malzemeler konulmalıdır.

“Doğal Afetler Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler” için 5 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.