Doğal Afetler Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

DOĞAL AFETLER
Doğada kendiliğinden meydana gelen, can ve mal kayıplarına neden olan felaketlere doğal afet denir. Deprem, sel, toprak kayması (heyelan), çığ, orman yangını, erozyon, yıldırım düşmesi, fırtına, dolu ve don olayları ülkemizde en çok görülen doğal afetlerdir.
Doğal afetlerin ne zaman olacakları önceden bilinemez. Başladıktan sonra engellenemez. Bu nedenle doğal afetlere karşı bilinçli ve her zaman hazırlıklı olmalıyız. Böylelikle doğal afetlerin zararlarını önemli ölçüde azaltabiliriz.
Sel:
Şiddetli yağışlar ve karların erimeleri sonucunda meydana gelen su taşkınlarına sel denir.
Sel baskınlarının zararlarını önlemek için;
*Akarsu önlerinde barajlar yapılmalı.
*Su kanalları açılmalı.
*Ağaçlandırma yapılmalı
*Doğal bitki örtüsü korunmalı.
*Akarsu kenarlarına evler yapılmamalı.

Toprak Kayması (Heyelan):
Eğimli yerlerde toprağın üzerindekilerle birlikte aşağıya doğru kaymasına toprak kayması heyelan denir.
Toprak kaymasını (heyelanı) önlemek için; *Eğimli araziler ağaçlandırılmalı. *Eğimli yerlere ev yapılmamalı *Eğimli yerlerde setler yapılmalı.
Çığ:
Karın çok ve eğimin fazla olduğu yerlerde büyük kar kütlelerinin aşağıya doğru büyük bir hızla inmesine çığ denir. Çığ düşmesinin zararlarını önlemek için; *Doğal bitki örtüsü korunmalı. *Yamaçlara ağaç dikilmeli. *Yamaçlar basamaklandırılmalı. *Yamaçlara ev yapılmamalı.
Deprem:
Çeşitli nedenlerle yer kabuğunda meydana gelen ani kırılma, çatlama ve sarsıntılara deprem denir. Deprem doğal afetlerin en tehlikelisidir. Bu nedenle depremin zararlarını en aza indirmek için deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında önlemler almalıyız.

Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler:
*Binalar sert zemin üzerine sağlam bir şekilde yapılmalı,
*Düşecek ve devrilecek eşyalar duvara sabitlenmeli, *Depremle ilgili bilgiler edinmeli ve deprem çantası hazırlanmalı.

Deprem Sırasında Alınacak Önlemler:
*Sakin olmalıyız.
*Pencerelerden ve balkonlardan ve devrilebilecek eşyalardan uzak durmalıyız.
*Merdivenlerden uzak durmalıyız, asansöre binmemeliyiz.
*Sağlam bir eşyanın yanında çömelerek başımızı kollarımızın arasına alarak kapanmalıyız.
*Açık bir alandaysak binalardan, ağaçlardan, elektrik direkleri gibi tehlike oluşturabilecek yerlerden uzak durmalıyız.
*Araç içindeysek aracımızı uygun bir yere çekip durmalıyız.
Deprem Sonrasında Alınacak Önlemler:
*Sakin olmalıyız, panik yapmadan binayı terk etmeliyiz.
*Deprem çantamızı yanımıza almalıyız.
*Evdeysek elektrik sigortası, su ve doğalgaz vanalarını kapatmalıyız.
*Binalardan uzak ve açık bir alana giderek beklemeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.