Doğa Olaylarından Korunma Yolları 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Depremlerden korunma yolları

1- Depreme engel olamayız. Ancak depremin zararlarını en aza indirmek için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.

2- Öncelikle yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. imar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.

3- Büyük binalar betonarme, sağlam yapılmalıdır.

4- Binaların yapımında depreme dayanıklı kaliteli malzeme kullanılmalıdır.

5- Yapılar yapım sırasında denetlenmeli ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemelidir.

6- Evlerde banyo ve mutfaktaki dolapların kapaklarına sürgü takılmalı, odalardaki dolap, raf, vb. duvara monte edilip sabitlenmelidir.

7- Yataklar cam kenarından, asılı eşya ve cisimlerden uzaklaştırılmalıdır.

8- Deprem çantası hazırlanmalıdır. Çantada düdük, el feneri, portatif radyo, yedek pil, kuru gıda, mevsimine uygun kıyafet, v.b. eşyalar bulunmalıdır.
Çığ’dan korunma yolları

1- Eğimin çok bulunduğu yerler yeterince ağaçlandırılmalıdır.

2- çığ olma olasılığı kuvvetli olan yerlerde perdeleme yapılmalıdır.

3- Kış sporları çığ alanlarından uzak yerlerde yapılmalıdır.

4- Çığ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır.

 

Toprak kaymasından korunma yolları

1- Dik ve çıplak yerler bitki örtüsü ile kaplanmalıdır.

2- Yolların heyelan bölgelerinden uzağa yapılmasına çalışılmalıdır.

3- Dik yerlerin etek kısımları fazla kazılıp oyulmamalıdır. Gerekirse destek duvarı yapılmalıdır.

4- Akar su yatakları dayanıklı duvarla kontrol altına alınmalıdır.

5- Yol yapımında yarmalar fazla dik ve derin açılmamalıdır. 6- Yerleşme yerleri toprak kayma alanlarının dışına çıkarılmamalıdır.

 

Sel ve Su Baskınların korunma yolları

1- Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için her şeyden önce, doğal bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması gerekir. Çünkü ağaçlar, yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Böylece sular toprağın yüzünde birikmez ve sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca ağaç, gövdeleri, suyun yamaçtan aşağıya hızla akmasını önler.

2- Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması sel baskınlarının yol açacağı zararları büyük ölçüde azaltır.

3- Yerleşim yerleri sel bölgelerinin dışına çıkartılmalıdır.

4- Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir.

5- Akarsular barajlarla ve bentlerle kontrol altına alınmalıdır.
Yangılardan korunma yolları

1- Ormanlık ve sık bitki örtüsü olan alanlarda, sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı, camdan mamul veya parlak yüzeyli herhangi bir madde veya metali bu alanlara atılmamalı, yanıcı veya çabuk tutuşabilen kimyasal maddeleri ve ambalajları bırakılmamalıdır.

2- İşyerlerinde ve konutlarda, yangın tesisat ve alarm sistemi (duman veya ısı dedektörü ile siren sistemi) yaptırılmalı, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulmalı, yüksek katlı binalarda yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları yapılmalıdır.

3- Çocukların erişebileceği yerlerde çakmak, kibrit gibi yanıcı ve yakıcı şeyler bulundurulmamalıdır.Çocukların bu tür malzeme ile oynamasına müsaade edilmemelidir.

4- Ekilen tarla ve arazilerde hasattan sonra kalan sap ve kökleri (anız) yakılmamalıdır.

 

Bu doğal afetlerin dışında;kasırga, hortum, tsunami, erozyon, fırtına, yıldırım düşmesi gibi doğal afetler vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.