Dna Ve Genetik Kod Konu Anlatımı 8. sınıf Fen Bilimleri

Dna (Deoksiribo Nükleik Asit)

Canlıların kalıtsal bilgilerini taşıyan hücrenin solunum, beslenme gibi faaliyetlerini yöneten yapıya DNA (Deoksiribonükleik Asit) denir.

Dna bir yönetici moleküldür. Tüm canlılarda bulunur. Hücrenin özelliklerini dölden döle aktarır.

İki zincirli sarmal yapıdadır. Zincirleri birbirine hidrojen bağı ile tutulur.

Dna’nın en küçük yapı birimine yani yapıtaşına nükleotid denir. Nükleotid’in yapısında Fosfat (P), Deoksiriboz 5 C’lu Şeker (Ş) ve Azotlu Organik Baz (B) bulunur.

Organik Baz’ın 4 farklı çeşidi vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T), Guanin (G) ve Sitozin (S) veya (C)

Nükleotidler yapısında bulunan organik baza göre isimlendirilir. Adenin Nükleotidi, Timin Nükleotidi gibi

Dna, Nükleotid, Gen ve Kromozom Dna’nın yapıtaşı nükleotid dizilerek Dna’yı oluşturur. Gen ise

Dna’nın parçası olup en az 1500 nükleotidden oluşur. Genler göz rengi vb. özelliklerimizi oluşturur.

Kromozom

Kromozom, Dna’Dan daha büyük bir parçadır.

Genlerin dölden döle aktarılmasını sağlar.

Vücut hücrelerinde 2(n)=46 sayıda kromozom vardır. Anneden n=23 + babadan n=23 = 2(n)=46 kromozomlu bebek olur.

Kromozom sayısı aynı olan farklı tür canlılar bulunabilir. Kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği ve büyüklüğü arasında ilişki yoktur.

Dna yapısında Adenin karşısına Timin, Guanin karşısına Sitozin gelir.

Dna’nın Kendini Eşlemesi

Hücre bölünmeden önce Dna molekülü kendini eşler.

Eşleme sırasında nükleotidler arasındaki hidrojen bağları kopar.

Dna’yı oluşturan çift zincir birbirinden ayrılır.

Sitoplâzma’da üretilmiş olan serbest haldeki nükleotidler, ayrılan zincirlerin kollarına uygun bir şekilde yerleştirilir. Bu yerleşme sırasında T=A S=G gelir. Böylece başlangıçtaki Dna molekülünün aynısı olan iki Dna molekülü oluşur.

Dna kendini eşleyerek yapısında bulunan bütün bilgilerin yeni oluşacak yavru hücrelere geçmesini sağlar.

“Dna Ve Genetik Kod Konu Anlatımı 8. sınıf Fen Bilimleri” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir