Dinin temel gayesi nedir?

Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.

Din, ilahi kanunlar bütünüdür. İman ve ihsandan oluşan hayat şeklidir.

Din; Allah u Teala tarafından, Cebrail (as) vasıtasıyla, peygamberlere indirdiği, insanların kendi hür iradeleri ile seçip yaptıklarında dünya ve ahiret hayatlarında mutluluğa ulaşmasını sağlayan ilahi kanunlar bütünüdür. Din, ilahi ve ilahi olmayan şeklinde ikiye ayrılır. İlahi dinler, Allah tarafından gönderilmişi dinler olup İlahi olmayanlar dinler ise insanların kendilerinin ürettikleri dinlerdir. İlahi olan dinler; aslı bozulmuş ve aslı bozulmamış olarak ikiye ayrılır. Aslı bozulmuş ilahi dinler; Hristiyanlık ve Yahudilik. Aslı bozulmayan din ise sadece İslam’dır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İnsanlara hitap eden İslam dini, akıldan üstün Yüce Yaratıcı tarafından gönderilmiştir. Akıldan üstün olmasına rağmen akla aykırı değildir. Akıl sahibi olan insanlar dinden sorumlu tutulur. Belli bir akıl yetkinliğine ulaşmamış olan çocuklar ve akli dengesi yerinde olmayanlar dinen sorumlu tutulamazlar.

 

Dinin asıl amacı; insanların dünya ve ahirette mutluluklarını temin etmektir. Dünyada ve ahirette mutlu olabilmek için öncelikle kişinin Allah’a inanması gerekir. Din, insanın Allah’a inanması için gerekli delilleri sunar. Allah’a inanan kişi hak olan İslam sayesinde dünya hayatını bir düzene koyar. İnsanın hayatı ahlaken yükselir. Düzen sayesinde kişi, sonsuz hayatını mutlu yaşama imkanını elde eder. Birey ve toplum belli bir koruma altına alınır. Dinin koyduğu emir ve yasaklarla şu beş değer koruma altına alınmıştır;

  • Can
  • Akıl
  • Nesil
  • Mal
  • Din

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir