Dini Musiki Türlerine Üç Örnek

Dini Musiki Türlerine Üç Örnek Veriniz.

 

Türklerde dini musiki kültürü islamiyetin kabulünden önceki zamana dayanmaktadır. Zamanla gelişen bu tür dünyanın en zengin dini musiki türlerinden biri olma özelliği göstermektedir. Dini musiki türü iki kaynaktan beslenmektedir. Biri tekke, biri de camidir. Tekke musikinin temelini Bektaşi tekkeleri ile Mevlevi Tekkeleri oluşturmaktadır. Cami musikisini; ezan ve kamet ile birlikte ilahi, mecid, nat, durak ve salat oluşturmaktadır. Bu türlerin devamı günümüzde kullanılmaktadır. Özellikle ezan ibadete çağırma ve ibadet zamanını haber açısından oldukça önemlidir.

 

Cami musikisi hem ibadet sırasında hem de ibadet öncesi ve sonrası sırasında nağmeler ile söylenen ve meydana çıkan bir ses musikisidir. Cami musikisi belli bir bilgi ve kültürü taşıyan müezzin veya müezzinler tarafından söylenmektedir. Cami musikisi; ezan, kamet, namazın kılınması ve imamın kıraatı, selam ve selamdan sonra okunan tesbihatlar ile dualar ile sürmektedir. Bunların dışında temcid, sala, münacat, tekbir, mevlid, ramazan ilahileri birer dini musiki örneklidir.

 

Tekke musikisi tarikat ehli insanların zikri esnasında ortaya çıkan ritme dayalı bir musikidir. Bu sırada bazen birkaç enstrüman kullanılmaktadır. Tekke musiki formlarına baktığımızda; mevlevi ayini, kaside, mersiye, durak, şugul, savt, nefes, nat ve ilahi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekke musikisinde bazen enstrüman kullanılmaktadır. Ancak cami musikisinde enstrüman kullanma olasılığı bulunmamaktadır. Türk dini musikisi; geçmişten günümüze zengin örnekleri ile yoluna devam etmektedir.

“Dini Musiki Türlerine Üç Örnek” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.