Din ve ahlak kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Din ve ahlak kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin adında da geçtiğinden din ve ahlak terimlerinin anlamlarını bilmemiz gerekir. Din; Allah’ın (c.c), insanların dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmeleri için peygamberler aracılığıyla gönderdiği ilahi kanunlar bütünüdür. Dinleri, ilahi ve ilahi olmayanlar şeklinde ikiye ayırabiliriz. İlahi dinler; Allah’ın gönderdiği İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik dinleridir. İlahi olmayanlar ise insanların kendilerinin uydurduğu; Şintoizm, Konfüçyanizm, Hunduizm gibi dinlerdir. İlahi dinlerin İslam dışındakiler bozulmuştur. Yeryüzünde Allah’ın (cc) gönderdiği şekilde kalan, bozulmamış ve kıyamete kadar da asla bozulmayacak hak yani ilahi din İslamiyet’tir. Hristiyanlık ve Yahudilik, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilmesine rağmen sonrasında insanlar tarafından tahrif edilmiş, bozulmuşlardır. Dinleri bir kutsal kitabı vardır. O dine inananların uymaları gereken emir ve yasaklar ilahi kitaplarda yazılıdır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Ahlak; kelime olarak huy, tabiat, karakter anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise toplum içindeki insanların uymak zorunda olduğu, toplumun geneli tarafından kabul gören kurallardan oluşan davranışlardır. Kişinin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine neden olur. İnsana iyi veya kötü denmesine neden olan kültürel ve dini davranışların hepsidir. Bir kişi için güzel ahlaklı deniliyorsa dinin ve toplumun beğendiği davranışları sergiliyordur. Kötü ahlaklı denilirse toplumun ve dinin kabul etmediği davranışlar sergiliyordur. Dinimizin yasakladığı davranışlar kötü, yapılmasını önerdiği davranışlar iyi ahlaklı olmaya sebeptir. Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i şeriflerde emredilen fillerin hepsi iyi ahlaklı olmak için gerekli olan davranışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir