DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ GÜNLÜK DERS PLÂNI 7. HAFTA

DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ DERS PLÂNI 7. HAFTA

BÖLÜM I:

Süre:  40 + 40 dakika
DERS DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ
SINIF 5
ÜNİTE         ALLAH İNANCI
ÖĞRENME ALANI İNANÇ
KONU İbadetle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet.

BÖLÜM II:

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

 İbadetle ilgili kavramları açıklar.

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış Örüntüsü

İbadet, farz, vacip, sünnet
Güvenlik Önlemleri (Varsa)
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tam öğrenme, soru-yanıt.
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-

Araç, Gereçler ve Kaynakça

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Etkileşimli Tahta.
Etkinlik Örneği :  
Herhangi bir dikkat çekici etkinlik.

İbadetle ilgili kavramları bilmeliyiz.

Bu kavramları belirleyelim.

Konu öğretmen tarafından anlatılır. Öğrencilere tekrar anlatım yaptırılır.

Farz, vacip ve sünnet kavramlarını öğrencilerin sözlüklerden bulmaları ve tanımlamaları istenir

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Konu içerisinde geçen kavramların ne anlama geldikleri öğrencilere buldurulmaya çalışılır. Daha sonra öğretmenin de yardımıyla bu kavramlar tanımlanır. Tanımlar yapıldıktan sonra öğrencilerden örnek istenir. Öğretmen zıt örnek verir. Öğrenciler benzer ve farklılıklarını bulur. Konu öğretmen tarafından toparlanır.
Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Konunun daha iyi anlaşılması için araştırma gruplarının kurulması.
Özet Öğrenciler bu etkinlikler ile ibadetle ilgili kavramları açıklarlar.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Bireysel değerlendirme :

1.      Sünnet nedir?

2.      Farz nedir?

3.      Vacip nedir?

Grup değerlendirme :

1.    Öğrencilerin grup içi davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi.

Etkinliklere katılımının sağlanması

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Bu ünitede konular, en genel anlamda ibadet, ibadetle ilgili kavram ve mekânlar, dua ile sınırlandırılacaktır.
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Konu günlük yaşamla mutlaka ilişkilendirilecektir.

                                                                                                                           

                                                                                                                              30 /10/2017

                  Hatice ŞAHİN                                                                                                                       Sancak GÜNDOĞDU

            Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                                                                        Okul Müdürü

                                                                                                                                                                           Uygundur.

“DİN KÜLTÜRÜ VE ÂHLAK BİLGİSİ GÜNLÜK DERS PLÂNI 7. HAFTA” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.