Din Kültürü 8. Sınıf 6. Ünite Özet

Dinler çeşitli özelliklerine göre sınıflandırır:

  1. İlahi Dinler: Yüce Allah’ın Peygamberleri aracılığı ile gönderdiği, bir kutsal kitabı ve peygamberi olan dinlere denir. Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet İlahi Dinlere örnektir.
  2. İlahi Olmayan Dinler: Allah tarafından gönderilmeyen, insanların kendi düşüncelerine ve bazı milletlerin geleneklerine göre ortaya çıkmış olan dinlerdir. Hinduizm, Budizm, Şintoizm, ilahi olmayan dinlere örnektir.
  3. Evrensel Dinler: Yayılmacı özellik gösteren ve dünyadaki her insanın bu dine girmesini isteyen dinlere denir. İslam, Hıristiyanlık, Budizm bu dinler arasındadır.
  4. Milli Dinler: Yayılmacı özellik göstermeyen, sadece belli bir millete ait olup, başka milletlerden insanların giremeyeceği dinlere denir. Yahudilik, Hinduizm bu dinler arasındadır.

 

Tıkla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.