Din, birey, toplum kavramlarını açıklayınız.

Din, birey, toplum kavramlarını açıklayınız.

Kendi öz iradeleri ile yönelecekleri kurallar bütününe din denilmektedir. Akıl sahibi olan insanlar için geçerli olan din ve dini kurallardır. Din, insanları hayırlı ve güzel olan işlere yönlendiren, kötü ve çirkin şeylerden de sakındıran kurallar bütünüdür.

Din, aklı olmayanı ilgilendirmeyen bir kavramdır. Zorla bir din ya da inancı kabul ettirme diye bir tanımı da bulunmamaktadır. Allah, yarattıklarına verdiği akıl ile bunu kavramalarını ve kendiliğinden buna yönelmelerini ister ve bekler.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Birey ise kendine özgü özellikler barındıran, bu özellikleri de kaybetmeyen ve bölünemeyen tek varlığa denir. Diğer adı da ferttir. Algı ile duygunun yanında, akıl ve inanç gibi olguları olan canlıya birey denir. Bir türün kapsamı alanı içine dahil olan ve somut özellik gösteren varlığa da birey denilmektedir. Doğa bilgisi itibarı ile de, türü oluşturan her bir varlığa da birey denilir. Birey, toplumu oluşturan ve düşünme gücü olan, hem duygusal hem de iradesi bulunan canlıya verilen addır.

 

Toplum, kendine özgü nitelikleri olan bireylerin bir araya gelmesi ile oluşan bir sosyal örgütlenmedir. Allah, insanı sosyal yani toplum içinde yaşayacak şekilde yaratmıştır. Tarihi süreç içerisinde, aynı toprak parçası olan adına Vatan denilen kutsal yerde birlikte yaşayan ve ortak çıkarları ile ilkeleri doğrultusunda yaşam sürdüren insanlar bütününe toplum denir. Bir arada ve beraberce yaşamlarını sürdüren insanoğlunun oluşturduğu topluluktur. Din, bireyin toplum oluşturmasındaki en temel duygusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.