Dilin kültür aktarımındaki işlevi nedir?

Dilin kültür aktarımındaki işlevi

Dil, bir milletin fertleri arasındaki anlaşmayı sağlayan araçtır. Millete ait değerler bütününün dil vasıtasıyla aktarılması sağlanabilir. Dil, kültüre ait olan şeylerin insanların isimlendirilmesi ile anlam kazanmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olur. Dil canlı ve doğal olması, milletin ortak ürünü olması sebebiyle gelecek nesillere aktarma işlevini yerine getirir. Kuşaktan kuşağa geçişlerde farklılaşmalar olsa da temel olarak anlam değişmez ve geçmişten geleceğe aktarmada büyük anlam değişmeleri oluşmaz.

Kültür aktarımında dil etkisi yalnızca o milletin gelecek nesillerine değil, öteki milletlere aktarmada da etkilidir. Birbirlerine komşu olan milletler, mutlaka iletişim halindedirler. Bu nedenle her iki millet arasında dil bakımından ortak özellikler ardır. Dil yalnız ortak öğe değil aynı zamanda kültür de iki millet arasında aktarılabilir. Her millet her nesne veya varlığa farklı anlamlar ve isimler yüklemişlerdir. Yüksek medeniyet ve kültür barındıran toplumlar, kendilerinden daha geride kalan toplumları etkilemişlerdir. Bu nedenle bu etkileşim sırasında geri kalan topluluğun isimlendirme yerine daha önce onu keşfeden yüksek medeniyet ve kültür toplumu tarafından verilen isim ile anmaya başlarlar. Dil vasıtasıyla kültür bütün dünyaya aktarılabilir. Dil, kültürün ürünüdür ve kültürün diğer ürünlerinin de devamını sağlar.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.