Dilek Kipleri 7. Sınıf Türkçe

HABER(BİLDİRME) KİPLERİ DİLEK KİPLERİ

1. Haber (Bildirme) Kipleri

Zaman kavramı taşıyan kiplerdir, yani zaman ekleriyle yapılırlar.

a) Bilinen (görülen, bilinen, di’li) Geçmiş Zaman Kipi: “-dı/-di/-dı/-di, -tı/-ti/-tu/-tü”
b) Öğrenilen(duyulan, anlatılan, miş’li) Geçmiş Zaman Kipi: “-mış/-miş/-muş/-müş”
c) Şimdiki Zaman Kipi: “-yor”
d) Gelecek Zaman Kipi: “-acak/-ecek”
e. Geniş Zaman Kipi: “-r” ; “-ar/-er” ; “-ır/-ir/-ur/-ür

2. DİLEK KİPLERİ

Dilek kipleri, fiillere dilek anlamı katan kiplerdir. Zaman kavramı taşımazlar.
a) Gereklilik Kipi: “-malı/meli”
b) İstek Kipi: “-a /-e
c. Dilek-Şart Kipi: “-sa/-se”
d) Emir Kipi: Eki yok. Birinci şahısların (Ben-Biz) çekimi yoktur.

***Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir