Dil ve Kültür ilişkisini anlatan kompozisyon

Her milletin bir dili vardır. Bir de kültürü vardır. Peki bu dil ile kültür arasındaki ilişki nedir? Bu ilişkiyi anlatan bir kompozisyon yazabilir misiniz? Bir öğrenci için zor bir ev ödevi biliyorum fakat çalışma kitabı sorularımdan bir tanesi ve cevap vermem gerek. Bu için uzmanı arkadaşlar cevap verebilirse iyi olur.

KOMPOZİSYON

Pek çok kişi dil ile kültürü birbirinden ayrı konular olarak düşünse de aslında ikisi arasında kopmaz bir bağ bulunmaktadır. Bir milleti oluşturan bireylerin ortak bir kültüre sahip olabilmesi için birbirleri ile iletişim halinde olması gerekir.

Her milletin kendine ait bir dili ve kültürü bulunur. Kültürün oluşması ve aktarılması hususunda dilin büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte dil, bir milletin sahip olabileceği en büyük kültürel mirastır. Bu bakımdan ikisini birbirinden ayrı düşünebilmek pek mümkün değildir.

Bir milletin kültürel öğelerine baktığımız zaman dilden sonra davranış biçimleri, birbirleri ile olan ilişkileri, yapmış oldukları işler ve el sanatları gibi unsurlar da dilin gelişmesi üzerinde etkili olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.