Dil ile edebiyat arasındaki farklılıkları belirleyen örnekler bularak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dil ile edebiyat arasındaki farklılıkları belirleyen örnekler bularak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dil ve edebiyat arasında benzerlikler bulunduğu gibi farklılıklarda bulunmaktadır. Bu iki önemli unsur arasındaki farklılıkları sıralayabilmek için öncelikle özelliklerini bilmek gerekir. Dil ilk olarak insanların birbiriyle anlaşma aracıdır. Dil seslerden meydana gelir. Dilin olduğu yerde zekâdan ve düşünceden söz edilebilinir. Dil sosyalleşmeyi sağlar ve insanlar arasında bir ortaklık kurmaktadır. Örneğin bir ulusun ulus olabilmesi için ortak bir dile ihtiyaçları vardır. Uluslaşmada dil birliği çok önemlidir.

Bir ulusun konuştuğu dil, o ulusun kültürüyle, diniyle ve tarihiyle iç içe geçmiştir. Bir ulus için lazım olan bütün şeyler dil sayesinde anlam bulur.  Tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler dil sayesinde meydana gelmiştir. Milletin içerisinde ortak bir duygu ve düşünce yaratılması açısından dil çok önemli bir rol oynamaktadır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Dilin yarattığı bir diğer önemli alan da edebiyattır. Edebiyat bir dil ürünüdür. Türkçenin yazılı olarak verilen ilk eserlerinin Köktürk Devleti zamanından kalan Orhun Abideleri olduğunu biliyoruz. Türkçenin ilk yazı dili Köktürk harfli metinlerdir. Dilimiz bu evrelerden geçmiş ve böyle gelişmiştir. Dilin gelişmesinde ve değişmesinde din değişikliğinin, göçlerin ve savaşların büyük etkileri olmuştur.

Dil ile edebiyat arasındaki en büyük fark, edebiyatta bir sanat kaygısı vardır. Edebiyat metinleri yazılırken sanatsal kaygılar ön plandadır. Dilde ise böyle bir kaygı yoktur. Dilin özellikle gramer kurallarına uygun kullanılmasına son derece dikkat edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.