Dil ile bir göstergeler sistemi olan alfabe arasında nasıl bir ilişki vardır?

Dil ile bir göstergeler sistemi olan alfabe arasında nasıl bir ilişki vardır?

Dil, belirli seslerin bir örüntü şemasını izleyerek insanların ortaya çıkardığı iletişim sistemidir. En temel halinde bu sesler sesli ve sessiz harf dediğimiz sessel ögelerden oluşur. Dilin bütün bu iletişim sisteminin temelinde yatması, onu her ulus ve coğrafyanın ihtiyaç ve sosyalleşmeye yönelik özellikleriyle şekillenmesinde rol almıştır. Bütün bu iletişimi sağlayan dil, yazıya dönüştürülerek insanların hayatında somut bir şekilde yerini almıştır.

Yazı hepimizin bildiği gibi Sümerler tarafından ortaya çıkmıştır. Bu yazı biçimin adı da ‘’ Çivi yazısı’’ ‘dır. Sümerler bunu ihtiyaçlarına yönelik Zigguratlarda saklanan tahılın kontrolü için ortaya çıkarmıştır. Buradan dünyaya yayılan ve çeşitli ulusların ve coğrafyaların ihtiyaçlarına göre şekillenen yazı günümüzde çeşitli alfabelere ayrılmıştır. Bu alfabelerin birkaçı ‘’ Latin alfabesi, Çin alfabesi, Japon alfabesi vs.’’ ‘ dir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her ulus ve coğrafyanın istek ve ihtiyacına göre şekillenen alfabeler, bazı ulusların dil sistemlerinin birbirlerine yakın olması veya uyum göstermesi şartıyla ortak kullanılan alfabelerin kullanıldığını görmekteyiz. Buna en iyi örnek ‘’ Latin alfabesi’’ ‘ dir. Bütün bu alfabelerin ortak amaca ve ticari hayata hizmet etmek için kullanıldığını görmekteyiz. Dünyanın hemen hemen her yerinde ve her dilinde kullanılan ‘’ Latin alfabesi ‘’ kolay yazılışı ve okunuşu sayesinde bugünkü konumuna ulaşmıştır. Kısacası dillerin alfabelerle ilişkisi tamamen ihtiyaç ve kullanım kolaylığı üzerine şekillenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.