Dil, birçok sebeple yayılabilir ancak bilimsel kültürel ve siyasi gelişmeler bir dile itibar kazandırır.

“Dil, birçok sebeple yayılabilir ancak bilimsel kültürel ve siyasi gelişmeler bir dile itibar kazandırır” anlamıyla açıklayın.

Diller bir nedenden dolayı birçok alana yayılmıştır. İlk çağlarda küçük bir kitleye hakim olsa da geliştikçe gelişti.  Dilin işlevi sayesinde geniş bir alana yayılmasını sağlamıştır. Bunu yaparken de bilimle, sosyokültürel yaşamla birleştirmiştir. Dilin yayılmasıyla birlikte bilimsel çalışmalarda hız kazanmıştır. Birçok teknik geliştirilmiş ve teknolojinin ilk adımlarını başlatmış oldular.  Bu sayede birçok keşifler kaşifler olmuştur ve birçok çalışmalar yapılmıştır. Bilim adamlarının bilim konusunda yazdıkları yazılar buldukları icatlar günümüz boyunca okutuluyor ve üzerinde daha fazla çalışılıyor.  Bu çalışmalar sayesinde bilim ve akılcılık birçok dile önemli şeyler kazandırdı. Bunun yanında bir dilin anlaşılması öğrenilmesi bir dili evrensel nitelik kazandırır. Bunu yaparken sadece bilim olarak değil, sosyokültürel yaşam ve siyasi gelişmeleri de içine koyabiliriz. Dilin kültürü doğrudan etkileyen ve etkileşim halinde olduğunu söyleyebiliriz.

Yaşam tarzını, dini inanışlarını, giyim tarzlarını, sanatlarını, maddi ve manevi değerlerinin bütünü dili büyük ölçüde etkilemektedir. Dil ve kültür bir bütündür ve bu gelişme sayesinde bir millet nesilden nesil’e aktarılabilir.  Dilin anlaşılması ve öğrenilmesinde siyasi gelişmelerin payı büyüktür. İlkçağdan bu zamana kadar birçok kavim geldi. Birçok kanunlar ve hükümler ortaya çıktı.  Bu gelişmeler kavimlerin siyasi anlayışları bu gün onları tanımamızı ve onları araştırmamızı kolaylaştırdı. Böylelikle bilimsel kültürel ve siyasi gelişmeleri dile kazandırmış oldular. Böylelikle dili geliştirmiş ve bir çok alana kazandırılmış olundu. Dilin küçük bir kitleden geniş bir kitleye yayılmış ve hak ettiği değeri yerinde bulmuştur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.