Dil açısından felsefi metinle edebî metin arasında farklılıklar neler olabilir?

Dil açısından felsefi metinle edebî metin arasında farklılıklar neler olabilir?

Dil açısından felsefi metin ile edebi metin arasında bazı farklılıklar vardır.  Çünkü edebi metinlerde daha çok, sanat kaygısıyla oluşturulur ve okunduğunda insanda estetik bir haz uyandırır. Ayrıca sanatsal kaygı dışında öğretici metinlerde bazı dönelerde kullanılmıştır. Bazı edebi metinler ise kurmacadır ve yazarın ruh dünyasını yansımalarını içerebilir. Edebi metinler de o dönemin siyasi, sosyal ve kültürel yapıları ile ilgili bilgilere daha çok değinilmiştir. Bunun yanı sıra edebi metinlerde şiirsel bir dil kullanılmış ve bir tema etrafında şekillendirilen metinler yazılmıştır. Bir edebi metin, kendinden önce ve sonra yazılan metinlerle ayrı ayrı incelenemez ancak bir bütünlük içinde okunabilir. Her okunduğunda ise insanda farklı duygular ve hazla bırakan edebi metinler, kişiden kişiye farklı anlaşılabilir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Halbuki felsefi metinler farklıdır. Şöyle ki; felsefi metinlerde kullanılan kelimelerin ve düşüncelerin kavramsal yönleri tartışılarak açıklanmaya çalışılır. Birçok felsefi metinde soyutlamalar çok sık kullanılmıştır. Ayrıca felsefi metinlerde dil göndergesel bir işlev olarak da tercih edilmiştir. Dolayısıyla her iki metin arasında keskin farklılıkların olduğu aşikârdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.