Dik-Geniş-Dar Açılı Üçgenler 4. Sınıf Matematik

Hatırlatma
Üçgen: Doğrusal olamayan üç noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu geometrik şekle üçgen denir.

Aşağıda verilen üçgeni inceleyiniz.Şekil üzerinde üç genin açıları,köşeleri,kenarları belirtilmiş,üçgenin isimlendirilmesi ve sembol ile gösterimi verilmiştir.

cats

• Üçgenin temel elamanları; köşeler,kenarlar ve açılardır.
• Yukarıda verilen üçgenin köşeleri A, B, ve C noktalarıdır.
• Kenarları; [AB], [BC], [AC] doğru parçalarıdır.
• Açıları ;ise A, B, C açılarıdır.
• Üçgenlerin köşe noktaları büyük harf ile isimlen dirilir.
• Üçgenin kenar uzunlukları; karşılarındaki köşenin küçük harfi ile gösterilir.
• Üçgenin köşegeni yoktur.
• Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir.

 

ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ

 
Kenarlarına ve açılarına göre üçgenler olmak üzere iki gruba ayrılır.

 

AÇILARINA GÖRE ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ
Açılarına göre üçgenler üç çeşittir.
1.Dar Açılı Üçgen: Bütün açıları 90 dereceden küçük (dar açı) olan üçgene dar açılı üçgen denir.

2.Geniş Açılı Üçgen: Açılarından biri 90 dereceden büyük (geniş açı) olan üçgene geniş açılı üçgen denir. Uyarı1: Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü geniş açı olur.

3.Dik Açılı Üçgen: Açılarında biri 90 derece (dik açı) olan üçgene dik açılı üçgen denir. Uyarı2: Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü 90 derece olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.