Devletlerin gelişmesinde bilimin ne gibi katkıları vardır?

Devletlerin gelişmesinde bilimin ne gibi katkıları vardır?

 

Devlet dediğimiz olgunun en temel taşı halk topluluklarıdır. Halk ise daima daha iyiyi, refahı ve rahat yaşamayı talep eder. Tarihsel süreçte görülmüştür ki bir devletin bugünlere gelmesi, daha iyi ve refah bir seviyeye ulaşmak ancak bilim ve teknolojideki ilerlemeler ile mümkündür.

 

Bilim ve buna bağlı olarak teknoloji, insanların en temel ihtiyaçlarından olan, iş yapma, iletişim kurma, ulaşma, savunma ve sağlık gibi bir çok konunun gelişmesinde ve güçlenmesinde temel rol oynamıştır.  Anlama, öğrenme, uygulama gibi konularda bilimin önderliği toplumları her yönden daha ileri noktalara taşımıştır. Günümüze gelindiğinde en güçlü devletler halklarını en iyi şekilde eğitmiş ve disipline etmiş devletlerdir. Bilim ve teknoloji tıp, savunma sanayi, mühendisliğin her dalı, hatta hatta sosyoloji psikoloji gibi tüm branşları hızla gelişerek toplumun ve devletin güçlenmesini sağlamıştır. Tüm branşlar gibi eğitim de gelişim gösterdiğinden, iyi eğitim almış insan kaynağı ile devleti oluşturan tüm unsurlar gelişme gösterirler. İyi eğitimli insanlar bilimi geliştirir, bilim iyi eğitimli insan kaynağını ikame eder. Bu doğurgan döngü toplumların ve devletlerin hızla gelişmesini sağlar.  G20 olarak tabir edilen en gelişmiş 20 ülkenin belki de en belirgin ortak noktası bilim ve teknolojide oldukça ilerde olmalarıdır. Örneğin Japonya tarım ve hayvancılığa elverişsiz coğrafi yapısı nedeniyle tarih boyunca dezavantajlı olmuştur. Ancak günümüze geldiğimizde eğitimli nüfusuyla bilim ve teknolojideki muazzam gücü sayesinde dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir.

 

Aslında devlet dediğimiz olgu güçlü ekonomi, güçlü ordu, iyi organize edilmiş sosyal ve siyasi yapı ile ayakta durmaktadır. Bu arz edilen üç olgunun gelişmesi devletin gelişmesi anlamına gelecektir. Bu da ancak bilim ve teknolojide ki gelişmeler ile mümkün olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.